Pessimisme fortsetter

Publisert

Frisører er blant de som frykter et tyngre marked fremover.

Det er nå overvekt av pessimister blant NHO Service og Handels medlemsbedrifter, viser ferske tall fra november.

NHOs medlemsundersøkelse viser følgende for bedrifter i NHO Service og Handel.

• Et utfordrende markedsbilde med økte kostnader og redusert kjøpekraft hos forbrukerne gir seg utslag i redusert optimisme for fremtiden blant NHO Service og Handels medlemmer. Nettoandelen som opplever at markedssituasjonen er god beveger seg sidelengs i november fra oktober, mens andelen bedrifter som tror at markedet forverres er betydelig større enn andelen som tror at markedet vil bedres de kommende 6 månedene.

• I november er andelen som opplever at markedet er godt 10% høyere enn andelen som opplever at markedet er dårlig. Nettoandelen som er andel som opplever at markedet er godt fratrukket andelen som opplever at markedet er dårlig ligger på et lavt nivå. Det er stor spredning blant bransjene og det er i Drift og Service og Sikkerhet at det er flest som opplever at det er et godt marked. I begge bransjene er nettoandelen på 25 i november. I resten av bransjene er andelen på lave nivåer.

• Det samme mønsteret ser vi når det kommer til fremtidsutsikter. Nettoandelen for NHO Service og Handel samlet er negativ og nå på -29,5. 13,3% av medlemmene tror markedet vil forbedres de kommende 6 månedene, mens hele 42,8% tror markedet vil forverres.

• Igjen er det de samme forskjellene mellom bransjene som vi finner på dagens markedssituasjon. Optimismen er størst i Drift & Service og Sikkerhet som begge har flere optimister enn pessimister med et nettotall på hhv 10,7 og 12,5. I de andre bransjene er pessimistene i flertall med lave nettotall fra -28,2 i Frisørbransjen til -46,7 i Arbeid og Inkludering.

Se mer her (pdf)

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt