Kvalitet23

Kvalitet 23 er analyser av kommuners ressursbruk relatert til hvilken effektivitet og kvalitet de oppnår innen tre tjenesteområder. Områdene som er analysert er helse og omsorg, barnehagedrift og renhold og eiendomsdrift. Resultatene presenteres fylkesvis og i ulike KOSTRA-grupper. Se her