4 av 10 bedrifter forventer at markedet forverres

Publisert

14, 8 prosent av frisørene opplever markedet som dårlig, mens 23,5 prosent har et godt markedet. 60,5 prosent sier markedet er tilfredsstillende.

4 av 10 bedrifter i NHO Service og Handel tror at markedet vil forverres de kommende 6 månedene, mens 1 av 10 forventer at markedet blir bedre, viser vår medlemsundersøkelse i mars.

Blant NHO Service og Handels medlemmer opplever 18% at markedet er godt, mens 22% opplever at det er dårlig. Dette er stabilt for NHO Service og Handel samlet. Bemanningsbransjen er bransjen der det er en overvekt av bedrifter som opplever at markedet er dårlig. 42% av bedriftene opplever at dagens marked er dårlig, mens kun 16% opplever at det er godt. Dette er imidlertid bedre enn tallene de seneste månedene og en forbedring fra et lavt nivå. I alle de andre bransjene i NHO Service og Handel er det flere bedrifter som opplever at markedet er godt enn dårlig

Når det kommer til fremtidsutsiktene for bedriftene samlet i NHO Service og Handel er det fortsatt en betydelig overvekt av bedrifter som forventer en forverring i markedet de kommende 6 månedene. 4 av 10 bedrifter forventer at markedet vil forverres de kommende 6 månedene, mens 1 av 10 forventer at markedet vil bedres. Også her er det en bedring fra et lavt nivå og differansen mellom optimister og pessimister har bedret seg fra -40 i desember til -30 i mars. Alle bransjer i NHO Service og Handel har en overvekt av bedrifter som tror markedet vil forverres, men for alle bransjer var denne overvekten større tidligere i vinter. Den største overvekten av pessimister finnes i Bemanningsbransjen med -52 prosentpoeng, mens det i Drift og Service kun er marginalt flere pessimister enn optimister (-4 prosentpoeng).

Se undersøkelsen her (pdf)

Se også
NHO-undersøkelse: Fortsatt venter et flertall av medlemmene en forverret situasjon fremover

mann
  • Knut Erik Rekdal
  • Analyseansvarlig

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?