Svak bedring i markedet

Publisert

De mest optimistiske medlemmene er innen drift og service.

For bransjene til NHO Service og Handel i mai er det er bedring i markedet fra et lavt nivå, viser vår medlemsundersøkelse som blir offentliggjort i dag. De mest optimistiske medlemmene er innen Drift og service

Se rapport (pdf).

27% av medlemsbedriftene opplever at dagens markedssituasjon er god, mens 18% opplever at markedssituasjonen er dårlig. I mai var det en høyere andel som opplevde at markedet var godt enn dårlig for første gang siden desember 2022.

Blant bransjene er det stort sprik i hvordan de opplever dagens markedssituasjon og i 2 av 6 bransjer er andelen som opplever at markedet er dårlig større enn andelen som opplever at markedet er godt. De 2 bransjene er Bemanningsbransjen og Arbeid og inkludering.

For de fleste bransjene sees en trend der det er en bedring i markedssituasjonen de seneste månedene fra svært lave nivåer i starten av året.

Når det kommer til markedsutsiktene de kommende 6 månedene er det fortsatt flere som tror på forverring enn forbedring. I alle 6 bransjer er det flere som tror på forverring enn forbedring, men differansen mellom de som tror på forverring og forbedring har minket de seneste månedene.

Samlet for NHO Service og Handel tror 11,8% av bedriftene markedet vil forbedres, mens 32,6% tror på forverring, dvs en differanse/nettoandel på -20,8. Nettoandelen i mai på -20,8 er en forbedring fra desember da andelen lå på -39,9.

De mest optimistiske medlemmene finnes i Drift og service der 15,8% tror markedet forbedres og 18,4% tror markedet forverres. Så selv i den mest optimistiske bransjen er det fortsatt et flertall av pessimister. Som for dagens markedssituasjon er situasjonen mørkest for Bemanningsbransjen der 8% tror markedet forbedres, mens 68% tror markedet vil forverres i de kommende 6 månedene.

For Frisørbransjen er det tegn til bedring både i dagens markedssituasjon og fremtidsutsikter. En større andel opplever nå at dagens marked er godt enn dårlig og nettoandelen for fremtidsutsikter fortsetter å stige og nærmer seg positive tall.

For Handel sees det også en bedring, men det er fortsatt flere som er pessimistiske enn optimistiske i forhold til markedsutviklingen i de kommende 6 månedene i handelsbransjen.

Se mer her (pdf)

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt