NHO Service og Handel

Innhold

Hvordan tette kompetansegapet mellom de som søker jobb og de som har ledige jobber?

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

#205

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Kompetansegap og utenforskap ble satt på agendaen under  ManpowerGroups arrangement "Mind the gap" på Arendalsuka.

Det er et gap i norsk arbeidsliv mellom kompetansen til de som vil inn, og den kompetansen som arbeidsgiver ser etter. ManpowerGroup står nær både de som ønsker en jobb og de som har jobber å tilby. Under arrangementet på Arendalsuka satte de søkelys på å tette kompetansegapet.

- Det som etterspørres mest er faglig arbeidskraft. Tradisjonell håndverker er det vi sliter aller mest med å få tak i, samt teknologisk arbeidskraft, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.  

- Når vi i dag mangler kompetent arbeidskraft, hva vil da skje ti år frem i tid, spør Brath.

Yrkesfag

Medvirkende under arrangementet var Christoffer Pettersen, CO-founder og partner i AVO Consulting, Victor Normann, professor emeritus ved NHH, Guro Angell Gimse (H), statssekretær i arbeid- og sosialdepartementet, Geir Toskedal (KrF), arbeid- og sosialkomiteen, og Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF.

#205

Fra venstre: Guro Angell Gimse (H), statssekretær i arbeid- og sosialdepartementet, Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF, Victor Normann, professor emeritus ved NHH, og Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

De trekker fram viktigheten av å være villig til å lære, gjøre yrkesfag mer attraktivt og styrke samarbeidet mellom privat næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å tette kompetansegapet.

- Teknologiutviklingen har tatt et syvmilssteg de siste årene. Mange taper på å ikke få oppdatert kompetansen, og nå som teknologiutviklingen går så fort, blir jeg bekymret. Men vi legger oss i selen for å få det til, sier Guro Angell Gimse.

- Jeg tror den kompetansen som er aller, aller viktigst er evnen til å lære. Man må tørre å endre seg. Derfor må det også legges til rette for insentiver for videreutvikling av ansatte, men hver enkelt har også et ansvar, sier Brath.

- En utfordring er at mange blir rådet til feil retning på skolen. Hvis du har gode karakterer, blir du sendt rett til studiespesialiserende. Jeg er redd for at ikke mange nok velger yrkesfag, sier Astrid Willa Eide Hoem.

#205

Populært: Mange hadde møtt opp for å høre diskusjonen om hvordan vi kan tette kompetansegapet mellom de som søker jobb, og de som har ledige jobber.

Kjønnsdelt arbeidsmarked

Victor Normann trekker også fram utfordringer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked.

- Det er overrepresentert med kvinner i de næringene som vokser raskest, samt i høyere utdanning. Utenforskap er et like mye gutte-/mannsproblem som et generelt problem. Gutter faller utenfor, sier Normann.

- Noe av det næringslivet satser på for å møte utfordringene er samarbeid. Manpower har for eksempel samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, som Høgskolen i Christiania innen helse, salg og annet. Dette er nettopp for å binde utdanning og arbeidslivet tettere sammen, sier Brath.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!