Mangler 46.000 ansatte

to menn i sofa

Helse, pleie og omsorg mangler 13.500 personer, viser ferske tall fra NAV.

Samtidig som Norge har 200.000 arbeidssøkere, mangler norske virksomheter 46.000 ansatte. Nær halvparten er innenfor helsefag og bygg og anlegg, viser Navs bedriftsundersøkelse for 2021.

Næringslivets totale mangel på arbeidskraft er noe redusert. I 2020 manglet norske arbeidsgivere 50.750 personer, mens tallet i 2019 var 59.450. Antallet er likevel høyere enn hva Nav hadde ventet:

- Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden, og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer. Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier rådgiver Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning, er omtrent lik som de siste fire årene.

Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200.000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året, sier Gjerde, som likevel mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg.

Helse, pleie og omsorg mangler 13.500 personer, mens bygg og anlegg mangler 9.000.

- At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Gjerde.

Det mangler også 6.550 industriarbeidere, og ingeniører og IKT-arbeidere er det også 5.450 for få av. Det mangler bare 100 barn- og ungdomsarbeidere.

Mer enn 1 av 4 bedrifter har permittert ansatte

På landsbasis oppgir 6 av 10 virksomheter at de er upåvirket av korona når det gjelder sysselsetting. De nordligste fylkene er minst rammet, mens Oslo er hardest rammet.

Over 1 av 4 bedrifter (28 %) har måttet permittere arbeidstakere i koronaperioden. I Oslo er andelen hele 36 prosent. Det er også flest hovedstadsvirksomheter som har måttet si opp ansatte på grunn av korona (9 %), nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet (5 %).

Om undersøkelsen
  • Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter.
  • Utvalget er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret.
  • 11 143 virksomheter svarte på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 70.
  • Svarene samles inn fylkesvis.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt