Vekst i usikre tider

60% av dagens aktivitet innen utleie av personell til bygg er i forbudsområdet som regjeringen vil innføre.

I tredje kvartal opplever bemanningsbransjen på de fleste områder stor etterspørsel etter personell, viser fersk statistikk fra NHO Service og Handel. - Regjeringens forslag om dramatiske begrensninger skaper likevel stor usikkerhet i bransjen, sier bransjedirektør Even Hagelien.

Se rapporten (pdf).

I 3. kvartal økte arbeidstimene i bemanningsbransjen med 5% i forhold til året før. Samtidig økte omsetningen med 8%. På flere områder er man tilbake på før-korona nivå. Unntak er bygg og kundesentertjenester som begge fortsatt ligger betydelig lavere enn i 2019. Aktiviteten i bransjen og i arbeidslivet ellers, hemmes av mangel på arbeidskraft og innen noen yrkesområder har konkurransen om arbeidstakerne samt presset på lønningene blitt stort. Det legges inn et stort arbeid fra bemanningsbransjen for å finne folk.

60% av dagens aktivitet innen utleie av personell til bygg er i forbudsområdet

Det er stor usikkerhet i bransjen. Regjeringen foreslår å forby innleie til bygg i Oslo, Viken og Vestfold. Dette vil kunne få store konsekvenser for bemanningsbedrifter innen bygg-segmentet. 60% av dagens aktivitet innen utleie av personell til bygg er i forbudsområdet. Vi ser allerede nå nedbemanninger og at enkelte må melde oppbud. Dette er trist, men ikke uventet, sier Even Hagelien. Det foreslås også sterke begrensninger i den generelle adgangen til å leie inn for å dekke midlertidig arbeidskraftsbehov. Bedrifter uten tariffavtale med de store landsomfattende forbundene vil miste muligheten til å dekke inn sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Om dette blir gjennomført uten unntak, vil dette kunne ha stor negativ betydning for små og mellomstore bedrifter, ikke minst i distriktene, sier Hagelien.

1,36% av arbeidstimene i Norge

I 3. kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,36% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen dekker 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens prosent av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7- og 1,9%.

- Størst vekst er det nå innen IT som vokser med mer enn 50%. Det er også solid utvikling innen HORECA og helse. Men det er viktig å huske at aktiviteten i 3. kvartal 2021 fortsatt var begrenset og at veksten først og fremst må ses som en stabilisering tilbake mot nivået i 2019, sier Hagelien.

Se rapporten (pdf)

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt