Dramatisk nedgang i bemanningsbransjen

Foto: ColourBox.com

I tredje kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 21,9 % i forhold til året før. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg (-60,9%), handel (-52,4%) og kundesenter/callsenter (-48,9%).

Se rapporten (pdf).

Den 1. april 2023 trådte lovendringer og forskrift i kraft som kraftig begrenser innleie. Det gjaldt en overgangsordning frem til 1. juli. Bransjestatistikken, som NHO Service og Handel presenterer i dag, viser utviklingen i bemanningsbransjen etter at overgangsperioden var forbi. Ikke uventet ser vi dramatisk nedgang på flere felt. Nedgangen skyldes først og fremst innstrammingene i regelverket, men økonomiske nedgangstider forsterker også problemene.

I tredje kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 21,9 % i forhold til året før. Samtidig sank omsetningen med 14,8 %. At omsetningsfallet er lavere enn fallet i aktivitet har sammenheng med inflasjon og sammensetningen av segmenter i bransjen. Det er nedgang i de fleste bransjene. Det er særlig verdt å merke seg at innleie til bygg og anlegg faller dramatisk og nå bare står for ca. 11% av bransjens samlede aktivitet. På den annen side ser man fortsatt veldig stort behov for personell til helse og omsorg, det eneste området som både har vekst i timer og omsetning. Det hjelper selvsagt at området er unntatt fra innleiebegrensningene.

Bedrifter som ikke har tariffavtaler med de store forbundene mistet fra 1. april 2023 muligheten til å bemanne sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Disse bedriftene vil, for å være konkurransedyktig, også i fremtiden ha behov for fleksibel arbeidskraft og det er forventet at det vil skje en kraftig økning i midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utenlandske underentreprenører. Vi ser at en rekke selskaper nå posisjonerer seg i dette markedet. En vridning i aktiviteten fra personalutleie til rekruttering (fast og midlertidig), formidling av selvstendige næringsdrivende, underentrepriser samt konsulentbistand innen HR vil skje i tiden som kommer.

På 10 av 12 bransjeområder er det nå nedgang. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg (-60,9%), handel (-52,4%) og kundesenter/callsenter (-48,9%), men det er også verdt å merke seg nedgangen i kontor/administrasjon (-28,7%) og økonomi og regnskap (-27,7%). På positiv side har vi helse og omsorg som økte aktiviteten med 7,7% og som nå er det nest største segmentet i bransjen etter industri og produksjon.

Se rapporten (pdf)

Vekst i utfakturerte timer vs justerte timer

Veksten i utfakturerte timer følger veksten i de justerte timene der man korrigerer for nye aktører som kommer inn i grunnlaget og får et bilde på den organiske veksten i bransjen. Etter gjenåpningen da veksten naturlig nok ble sterk etter det store fallet under pandemien, faller nå veksten kraftig tilbake og i de fire siste kvartalene er vekstraten negativ. Justerer man for nye aktører var det en sammenlignbar vekst i timer på -21,9% i tredje kvartal 2023.

Mann
mann
  • Knut Erik Rekdal
  • Analyseansvarlig

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?