Dramatisk nedgang i bemanningsbransjen

Foto: ColourBox.com

I tredje kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 21,9 % i forhold til året før. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg (-60,9%), handel (-52,4%) og kundesenter/callsenter (-48,9%).

Se rapporten (pdf).

Den 1. april 2023 trådte lovendringer og forskrift i kraft som kraftig begrenser innleie. Det gjaldt en overgangsordning frem til 1. juli. Bransjestatistikken, som NHO Service og Handel presenterer i dag, viser utviklingen i bemanningsbransjen etter at overgangsperioden var forbi. Ikke uventet ser vi dramatisk nedgang på flere felt. Nedgangen skyldes først og fremst innstrammingene i regelverket, men økonomiske nedgangstider forsterker også problemene.

I tredje kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 21,9 % i forhold til året før. Samtidig sank omsetningen med 14,8 %. At omsetningsfallet er lavere enn fallet i aktivitet har sammenheng med inflasjon og sammensetningen av segmenter i bransjen. Det er nedgang i de fleste bransjene. Det er særlig verdt å merke seg at innleie til bygg og anlegg faller dramatisk og nå bare står for ca. 11% av bransjens samlede aktivitet. På den annen side ser man fortsatt veldig stort behov for personell til helse og omsorg, det eneste området som både har vekst i timer og omsetning. Det hjelper selvsagt at området er unntatt fra innleiebegrensningene.

Bedrifter som ikke har tariffavtaler med de store forbundene mistet fra 1. april 2023 muligheten til å bemanne sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Disse bedriftene vil, for å være konkurransedyktig, også i fremtiden ha behov for fleksibel arbeidskraft og det er forventet at det vil skje en kraftig økning i midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utenlandske underentreprenører. Vi ser at en rekke selskaper nå posisjonerer seg i dette markedet. En vridning i aktiviteten fra personalutleie til rekruttering (fast og midlertidig), formidling av selvstendige næringsdrivende, underentrepriser samt konsulentbistand innen HR vil skje i tiden som kommer.

På 10 av 12 bransjeområder er det nå nedgang. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg (-60,9%), handel (-52,4%) og kundesenter/callsenter (-48,9%), men det er også verdt å merke seg nedgangen i kontor/administrasjon (-28,7%) og økonomi og regnskap (-27,7%). På positiv side har vi helse og omsorg som økte aktiviteten med 7,7% og som nå er det nest største segmentet i bransjen etter industri og produksjon.

Se rapporten (pdf)

Vekst i utfakturerte timer vs justerte timer

Veksten i utfakturerte timer følger veksten i de justerte timene der man korrigerer for nye aktører som kommer inn i grunnlaget og får et bilde på den organiske veksten i bransjen. Etter gjenåpningen da veksten naturlig nok ble sterk etter det store fallet under pandemien, faller nå veksten kraftig tilbake og i de fire siste kvartalene er vekstraten negativ. Justerer man for nye aktører var det en sammenlignbar vekst i timer på -21,9% i tredje kvartal 2023.

Mann
mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt