Godt år med bismak

2022 ble et bra år for bemanningsbransjen. Årsstatistikken som NHO Service og Handel presenterer i dag viser at markedet da var tilbake på 2019-nivået. - På tross av stor etterspørsel etter bransjens tjenester har mye vært preget av usikkerhet rundt innstrammingene i innleie, som ble besluttet i løpet av året, sier bransjedirektør Even Hagelien.

Se rapporten (pdf).

I de fleste bransjer har aktiviteten gått opp siden 2021, men på noen felt ser vi vekst i forhold til 2021. Men vi er fortsatt ikke tilbake på nivåene fra før pandemien. Dette gjelder blant annet bygg og anlegg, som fortsatt ligger mer enn 20% lavere enn i 2019.

I 2022 hadde bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 19% høyere enn i 2021. For utleie av personell var oppgangen på 9,5%. En betydelig del av den økte omsetningen kan knyttes til økt prisstigning.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt mellom 1% og 2%. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer, men holder seg på et stabilt nivå.

Årsstatistikken viser at i overkant av 78.000 jobbet gjennom bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid i 2022. De utførte mer enn 29.000 årsverk. Gjennomsnittlig går det dermed 2,7 arbeidstakere per årsverk. Dette er det laveste tallet vi har sett siden vi begynte å måle dette i 1991 og synliggjør at lovgivningen fra 2019 har ført til lengre oppdrag i bransjen og færre korttidsengasjementer.

59% av de ansatte i bransjen var menn og 61% var yngre enn 35 år. 8% var over 54 år. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 66% norsk statsborgerskap. 31% kom fra EU/EØS området.

Se rapporten her (pdf)

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt