Hvem bløffer?

Even Hagelien er direktør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel.

- LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap's Tuva Moflag bagatelliserer de negative effektene av innleiebegrensningene som innføres fra 1. april, og hevder at Høyre bløffer og feilinformerer. Det kan ikke stå uimotsagt, skriver Even Hagelien.

Innlegget er et svar  til Følsvik og Moflag i Dagbladet. Se her. Det fortsetter som følger:

Muligheten til å leie inn personell fra bemanningsbedrifter ut over rene vikariater begrenses 1. april. Dette betyr at man som hovedregel IKKE lenger kan leie inn for å dekke sesong, produksjonstopper og prosjekter. Så finnes det unntak for bedrifter som har tariffavtale med de store nasjonale forbundene, de som har mer enn 10.000 medlemmer. Disse kan inngå lokale avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie. Hessen Følsvik og Moflag skaper et inntrykk av at det er helt uproblematisk å inngå slike avtaler. At bedriftene stort sett kan fortsette å leie inn som før. Er det så enkelt? Vi håper det, og regner med at vi har Hessen Følsvik og Moflag på laget for å sikre at dette fungerer. Men vi frykter at dette er å bagatellisere et reelt, alvorlig problem. 

Krevende tariffavtale

Å få tariffavtale skjer ikke automatisk. Det kreves normalt at flere enn 10% av arbeidstakerne melder seg inn i et forbund. Selv om dette kommer på plass, betyr ikke dette automatisk at avtale kan inngås. Den tillitsvalgte må representere mer enn halvparten av de relevante arbeidstakerne i bedriften. Om dette er i orden, kan fortsatt problemer oppstå. I enkelte foreninger har det gått ut råd til tillitsvalgte om å IKKE inngå slike avtaler. Vi har også sett eksempler på råd om å benytte muligheten til å fremme andre krav for å godta innleie. Regjeringen har overført forvaltningsmyndighet på områder av vital viktighet for bedrift og ansatte til fagforeninger. Her er ingen klagerett. Vi krysser fingrene for at Hessen Følsvik og Moflag har rett – at dette er uproblematisk å få på plass. Men vi frykter at de bløffer.

Har Hessen Følsvik og Moflag glemt at 99% av bedriftene i Norge er små eller mellom-store? At veldig mange av disse ikke har tariffavtaler? Med regjeringens politikk forbys disse bedriftene å dekke sesong, produksjonstopper og prosjekt med innleie. For mange bedrifter er dette helt krise. Det er selvfølgelig alt for enkelt å hevde at disse bare kan få seg en tariffavtale og så går alt bra. 

De har faste og forutsigbare jobber

De sier at de er opptatt av at folk skal ha forutsigbarhet – at folk skal kunne gå i banken og få lån og mulighet til å stifte familie. Men da har de jo ikke forstått hva som er virkningen av innleiebegrensningene! Den klare hovedregelen i bemanningsbransjen er i dag at man ansettes i faste og forutsigbare jobber. En som er ansatt i bemanningsbransjen kan altså få lån i banken og leve et godt liv med familie samtidig som de dekker kunders midlertidige arbeidskraftsbehov. Som følge av innstrammingene mister de nå jobben. De fleste får ikke en ny fast jobb. Bedriftene som før har leid inn personell for å dekke et tidsbegrenset arbeidskraftsbehov kommer ikke til å ansette fast, men midlertidig. Regjeringens politikk skyver folk ut av faste jobber og inn i midlertidighet. Å arbeide fra oppdrag til oppdrag gjør det vanskeligere å få lån. Men slik er det altså blitt med regjeringens politikk. Det har Høyre forstått, men muligens ikke Hessen Følsvik og Moflag. 

Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt