Innstramminger i innleie skaper nedgang

Arbeidstimene i bemanningsbransjen sank 15,1% i andre kvartal i forhold til året før. Samtidig sank omsetningen med 10,1%, viser ferske tall som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

Se rapporten (pdf).

1. april 2023 trådte lovendringer og forskrift i kraft som kraftig begrenser innleie. Det var så en overgangsordning frem til 1. juli. Statistikken viser utviklingen i bemanningsbransjen i overgangsperioden. På flere felt er det kraftig nedgang i innleie allerede på dette tidspunktet. Nedgangen skyldtes lovendringene, men generell nedgang innen bygg har nok også spilt inn.

Ned 15,1%

I annet kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med 15,1% i forhold til året før. Samtidig sank omsetningen med 10,1%. At omsetningsfallet er lavere enn fallet i aktivitet har sammenheng med inflasjon og sammensetningen av segmenter i bransjen. Det er nedgang i flertallet av bransjer. Det er verdt å merke seg at innleie til bygg og anlegg allerede før overgangsordningen er over, er kraftig preget av innleieforbudet på Østlandet. På den annen side ser man fortsatt veldig stort behov for personell til helse og omsorg, ett av de få områdene som er unntatt fra innleiebegrensningene.

Bedrifter som ikke har tariffavtaler med de store forbundene mistet fra 1. april 2023 muligheten til å bemanne sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Disse bedriftene vil, for å være konkurransedyktig, også i fremtiden ha behov for fleksibel arbeidskraft og det er forventet at det vil skje en kraftig økning i midlertidige ansettelser, selvstendige næringsdrivende og utenlandske underentreprenører.
-Vi ser at en rekke selskaper nå posisjonerer seg i dette markedet. En vridning i aktiviteten fra personalutleie til rekruttering (fast og midlertidig), formidling av selvstendige næringsdrivende, underentrepriser samt konsulentbistand innen HR vil skje i tiden som kommer, sier Even Hagelien direktør for bemanningsbransjen i NHO SH.

1,16% av arbeidstimene i Norge

I 2. kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,16% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen representerer ca. 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens andel av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7 og 1,9%.

Bygg og anlegg falt 37,2%

På 9 av 12 bransjeområder er det nå nedgang. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg (-37,2%) og lager, logistikk og transport (-23,4%), men det er også verdt å merke seg nedgangen i handel (-22,5%), kundesenter/callsenter (-22,3%) og HORECA (-19,9%). På positiv side har vi helse og omsorg som økte aktiviteten med 10,6% og som nå for første gang har større omsetning enn bygg.

Se mer i Bemanningsbarometeret 2 kvartal 2023 (pdf)

mann
Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt