Bemanningsbransjen - her er myter og fakta

Hva er myter og hva er sannhet om bemanningsbransjen? Her er de vanligste feilaktige påstandene og det som er fakta.

Even.jpgHar du spørsmål om bemanningsbransjen?
Ta kontakt med direktør Even Hagelien
på mobil 95225467 eller epost 
For mer fakta om bransjen, se Tall og Trender 2023

Samfunnsnytte

Myte: Bemanningsbransjen er ikke samfunnsnyttig.

 • Tvert i mot. Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb med jobber som trenger folk.
 • Hvert år er det 70.000 som får jobb gjennom bransjen.
 • 4 av 10 kommer fra arbeidsledighet.
 • 2 av 10 kommer fra skolebenken.
 • Bedrifter som ikke selv klarer å finne nødvendig personell får viktig hjelp fra bemanningsbransjen til å holde hjulene i gang.
 • Bransjen sikrer forsvarlig drift og trygger norske arbeidsplasser i hele landet.

Vekst

Myte: Bemanningsbransjen er i kraftig vekst.

 • Det stemmer ikke. Bare 1-2 prosent av arbeidsstyrken i Norge kommer fra bemanningsbransjen. Slik har det vært i mange år.

 

Fast ansettelse

Myte: Man ansettes ikke fast i bemanningsbransjen.

 • Det er feil: Om du jobber i ordinære bedrifter eller er ansatt i et bemanningsforetak så er det de samme reglene som gjelder. I bemanningsbransjen får du fast og forutsigbare stilling. Personer som ellers ville bli ansatt i midlertidige stillinger får med andre ord noe bedre i bemanningsbransjen.

Lønn

Myte: Ansatte i bemanningsbransjen underbetales.

Nei: Alle ansatte bemanningsbedrift har krav på minst like god lønn og betingelser som de øvrige ansatte i innleiebedriften.

 • Dette følger av likebehandlingsprinsippet som er lovfestet.
 • Følges loven vil ansatte i bemanningsbransjen ha klarere rettigheter enn ansatte i andre bransjer.

Regulering av bransjen

Myte: Det er behov for mer regulering av bemanningsbransjen.

 • Nei. Bemanningsbransjen er en av landets mest gjennomregulerte bransjer både når det gjelder ansattes rettigheter og adgangen til å leie inn. Om dagens omfattende regelverk ikke følges, hjelper det ikke med flere regler. Dette vil bare være en fordel for de som uansett ikke følger reglene.

Utleie til bygg

Myte: Bemanningsbransjen = utleie til bygg.

Nei. Bygg står for 29 prosent. Resten står for 71 prosent.

 • Totalmarkedet ekslusiv bygg falt med 10 prosent fra 2008 til 2019.

Lovendring

Myte: Lovendringene fra 2019 har ikke virket.

Det er feil. Markedet for innleie til bygg falt med 25% da nye regler fikk virkning fra sommeren 2019. Dette hadde direkte sammenheng med et mindre marked på grunn av lovendringen.

Fast ansettelse

Myte: Man ansettes ikke fast i bemanningsbransjen.

Det er feil: Akkurat de samme reglene gjelder for bemanningsbedrifter som for andre.

 • Ansatte i bemanningsbransjen ansettes i faste stillinger med forutsigbar lønn og arbeidsmengde.
 • Bransjen har et mål om høyest mulig stillingsprosent.

Underbetalt?

Myte: Ansatte i bemanningsbransjen underbetales.

 • Nei: Alle ansatte har krav på minst de samme lønns- og arbeidsforholdene som de ville fått i innleiebedrift.
 • Dette følger av likebehandlingsprinsippet som er lovfestet.
 • Ansatte i bemanningsbransjen har klarere rettigheter enn ansatte hos underentreprenører

Fast ansatt

Myte: Bemanningsbransjen fortrenger faste ansettelser.

 • Nei! Bemanningsbransjen har ikke økt sin andel av arbeidsmarkedet.
 • Har ligget på mellom 1 og 2 prosent i 15 år.
 • Og husk: Ansatt i bemanningsbransjen ansettes i faste stillinger.
 • Akkurat de samme reglene gjelder for bemanningsbedrifter som for andre. Selv om man dekker kunders midlertidige arbeidskraftsbehov gjøres dette i bemanningsbransjen med faste og forutsigbare stillinger. Personer som ellers ville bli ansatt i midlertidige stillinger ansettes altså fast i bemanningsbransjen.
 • Hovedregel i arbeidslivet i Norge er og skal fortsatt være fast ansettelse.