Slik blir Coor et reelt bærekraftig selskap

Vårt medlem Coor jobber for å bli et reelt bærekraftig selskap. Viktigste tiltak er å eliminere klimagassutslipp.

Coor har fått sine kortsiktige klimamål godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi) og nå er valideringsprosessen av de langsiktige målene også satt i gang. Disse innebærer at Coor skal nå netto-null innen 2040 – ti år tidligere enn SBTi krever.

For å nå dette målet må Coor eliminere klimagassutslipp i egen virksomhet og redusere karbondioksidutslippene fra hele verdikjeden med 90 % sammenlignet med 2018-nivå.

– Det føles veldig bra at vi i Coor setter oss et mål som skal nås ti år før den offisielle standarden krever det. Samtidig får vi nok et bevis på at vår bærekraftstrategi fullt ut støtter vår visjon om å bli et reelt bærekraftig selskap, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor i Norge.

Net-Zero innebærer for Coor at innen 2040 skal energi- og materialstrømmene  være fullt sirkulære, og utslippene fra restaurantdriften vil også bli kraftig redusert.  De resterende CO₂-utslippene, som maksimalt vil ligge på 10 % sammenlignet med 2018-nivå, vil bli klimakompensert.

Coors kortsiktige klimamål er allerede validert

Coor har allerede fått sine kortsiktige klimamål godkjent av SBTi. De innebærer at Coor innen 2030 skal redusere sine klimagassutslipp innenfor scope 1 og scope 2 med 75 prosent, sammenlignet med 2018-nivå. For å oppnå dette har Coor vedtatt et mål om å ha en fossilfri bilpark og at all elektrisitet skal være produsert av fornybare energikilder innen denne datoen. Coor har også fastsatt at 75 % av selskapets utslipp i scope 3 skal komme fra leverandører som har fått sine klimamål godkjent av SBTi senest innen 2026. I tillegg skal utslippene fra mat og drikke reduseres med 30 % [kg CO₂e/kg innkjøpte råvarer] innen 2025 sammenlignet med 2018-nivå.

-Helt siden vi fikk våre kortsiktige klimamål godkjent av Science Based Targets initiative i april 2022, har vi jobbet med å finne en strategi også på lang sikt. Nå fokuserer vi på målet om Net-Zero. Overgangen er en stor utfordring, men også nødvendig for at vi skal kunne fortsette å vokse på en miljømessig forsvarlig måte, sier Nora Løke Thommessen, Bærekraftsansvarlig i Coor i Norge.

Fakta om Science Based Targets initiative

Vitenskapsbaserte mål fra SBTi viser organisasjoner hvor mye og hvor raskt de trenger å redusere klimagassutslippene for å forhindre de verste effektene av klimaendringer. Grunnlaget er Parisavtalen fra 2015, en global avtale om å bremse den globale oppvarmingen kraftig og forsøke å begrense den til 1,5 °C. For å oppnå dette må de globale klimagassutslippene halveres innen 2030 og elimineres innen 2050. Les mer om Science Based Targets initiative og deres aktiviteter her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?