Næringspolitikk - Handel

Handelen er Norges nest største næring målt i antall sysselsatte, og  har tilstedeværelse i hele Norge. Vi arbeider for sunne handelsbedrifter som kan skape verdier og skape arbeidsplasser over hele Norge. Dette fordi bedrifter er avgjørende for å skape et bærekraftig samfunn og gi liv til bygd og by. 

Vi arbeider kontinuerlig med næringspolitikk for våre medlemmer i handel for å sikre  god og forutsigbar konkurransesituasjon for livskraftige virksomheter og et bærekraftig næringsliv. Vi er opptatt av rammebetingelser som har betydning for handelsnæringen totalt sett, eller særskilte problemstillinger tilknyttet konkurransesituasjonen eller arbeidslivsutfordringer for en bransje innen handel. Vi er en viktig stemme for handelsnæringen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!