Næringspolitikk - Handel

Handelen er Norges nest største næring målt i antall sysselsatte, og  har tilstedeværelse i hele Norge. Vi arbeider for sunne handelsbedrifter som kan skape verdier og skape arbeidsplasser over hele Norge. Dette fordi bedrifter er avgjørende for å skape et bærekraftig samfunn og gi liv til bygd og by. 

Bransjeforeningen Handel og landsforeningen NHO Service og Handel arbeider kontinuerlig innen en rekke felter for å sørge for gode og forutsigbare rammebetingelser for livskraftige virksomheter og et bærekraftig næringsliv. Vi er opptatte av :

 • Rettferdige konkurransebetingelser og rammevilkår både nasjonalt og regionalt  
 • Forhandlinger for konkurransedyktig kostnadsnivå som sikrer lønnsomhet og vekst  
 • Økt bærekraftig forbrukeratferd 
 • Fjerne moms på reparasjoner, vedlikehold samt produkter for ombrukssalg  
 • Harmonisering med EUs regelverk 
 • Modernisering av brukthandlerloven   
 • Tilrettelegge for elektrifisering av transport 
 • Bærekraft som kriterium ved offentlige innkjøp  
 • Økonomiske incentiv for tjenester i hjemmet  
 • Incentiver for konkurransekraftig norsk netthandel  
 • Karrieremuligheter innen handelen

Nyheter:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!