Næringspolitikk - Handel

Her næringspolitiske saker for handel

  • (1) Like konkurransevilkår for norske og utenlandske bedrifter (350-grensen).
  • (2) Redusert omfang av grensehandel og taxfree.
  • (3) Motarbeide svart arbeid.
  • (4) Like konkurransevilkår på salg av alkohol (>4,7%) på nett til konsument.
  • (5) Mer fleksibelt arbeidsliv.
  • (6) Bidra til lave indirekte kostnader med arbeidskraft.
  • (7) Bedre rammebetingelsene for bedriftenes opplæring
  • (8) Bidra til kompetanse om og bruk av gode HMS-rutiner.