Netthandel

Netthandelen er i stadig vekst, og skillet mellom den fysiske og digitale butikken viskes ut. Endring innen handelen, og særlig utvikling tilknyttet teknologi og digitale løsninger, skjer svært hurtig, samtidig som norsk netthandel i alle høyeste grad er internasjonal og konkurrer mot andre aktører fra hele verden. NHO Service og Handel arbeider for å sikre at våre medlemsbedrifter står støtt i dette landskapet.