Dette mener vi om netthandel

Norsk netthandel er internasjonal, og i stadig endring og utvikling. Dette må norsk politikk, rammeverk og regelverk ta hensyn til.

Incentiver for konkurransekraftig norsk netthandel

Netthandelen i Norge er internasjonal. Norske aktører konkurrerer med utenlandske, og samtlige aktører om forbrukerens gunst og pengebok. Det fordrer rammeverk og incentiver for vekst og utvikling av norske aktører, slik at konkurransekraften mot internasjonale aktører er sterk. Det må være enkelt å starte opp og drive virksomhet uten byråkrati, regelverk og offentlig rapportering som kompliserer hverdagen unødig. Hurdalsplattformen har uttalt forenkling, og det skal NHO Service og Handel følge opp på vegne av handelen.

Vi mener at utenlandske aktører som selger direkte til norske forbrukere via sosiale medier, og hvor nettbutikken for et utrent øye kan se norsk ut, må forholde seg til det samme regelverket som norske aktører gjør. Dette skal forhindre at giftige eller ulovlige produkter sniker seg inn på det norske markedet.

Per i dag er det svært enkelt for forbrukerne å kjøpe produkter som er ulovlige for handelsnæringen i Norge å selge. Produktene kan være ulovlige på grunn av at de inneholder giftige stoffer, ikke er i tråd med EU-reglement eller norsk regelverk tilknyttet sosial bærekraft, eller annet. Mange av disse produktene handles fra Kina, men nettbutikkene som selger dem ser som sagt ofte norske ut. Derfor er det behov for tydelige retningslinjer og oppfølging av denne typen aktører.

I tillegg må 350-kroners grensen som er avskaffet, men fremdeles eksistere som en midlertidig løsning i påvente av at aktører skal få sin VOEC-registrering, avskaffes i sin helhet slik at det skal betales moms, toll og særavgifter også på produkter med verdi under 350 kroner. Det bør ikke foreligge noen incentiver for utenlandske nettaktører til å ikke bli VOEC-registrert.

Videre er fraktsubsidieringen gjennom UPU-avtalen sterkt konkurransevridende. I dag tilrettelegger denne for svært billig kinesisk netthandel, som transporteres gratis eller nesten gratis med fly til norske forbrukere, Nesten alle produkter som importeres ligger under 350-kroners grensen, og undersøkelser fra Posten viser at over 98 prosent av varene hadde en verdi under 100 kroner i 2018. Undersøkelsene viser også at netthandelen fra Kina har eksplodert de siste årene.

I UPU-avtalen fra 1874 er Kina fortsatt definert som et utviklingsland. Det er derfor sterkt subsidiert frakt for varer fra Kina på netthandel, brevpost og rekommanderte brev på inntil to kilo. Kina er ikke lenger noe u-land og det er derfor ikke rimelig at landet skal ha denne fordelen.

Fraktsubsidieringen bidrar til skjeve konkurransevilkår for norske virksomheter som alle opererer i dette internasjonale markedet. Ekstra ille er det når man ser det med norske, seriøse handelsvirksomheters bærekrafts-øyne: Forbrukeren kan kjøpe produkter fra Kina som er ulovlige for norske aktører å selge, og som forbruker ofte uvitende kjøper i god tro.

 

Kompetansen i trepartssamarbeidet er rigget for fremtidens handel

Utviklingen i handel, spesielt tilknyttet teknologi, verdikjedeutvikling og nye former for virksomheter og netthandel, er krevende og foregår i et høyt tempo. Samtidig erfarer vi at tilrettelegging fra både partene i arbeidslivet og myndigheter for handelen og dens utvikling er for lav. Hurdalsplattformen uttaler at det skal tilrettelegges for forsknings- og innovasjonsprosjekter i handelen. Initieringen av slike prosjekter gir gode muligheter for erfaringsutveksling, deling og kompetanseheving. Vi har ennå til gode å se at denne delen av Hurdalsplattformen løftes, og vi vil arbeide for forskning og innovasjonsprosjekter i handelen.

kvinne
mann
  • Tor Svarva
  • Fagsjef, handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?