Vil gjøre Konkurransetilsynets søkelys på dagligvarer permanent

Publisert

Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel-sjef

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør for NHO Service og Handel, NRK, intervju.

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil sørge for at argusøyne fortsatt rettes mot konkurranseforholdene innen dagligvarer. Viktige tiltak er regelmesige konkurransetester og kartlegging av konkurransebegrensende atferd innen eiendom.

Det som het «prosjekt dagligvare» internt i Konkurransetilsynet blir  noe mer enn et prosjekt. Det ligger an til  regelmessige tester av konkurranseforholdene.

– Dette sender et signal om at dette er en bransje vi kommer til å holde øye med fremover. Det tror jeg er nødvendig, sier Nybø til E24.  

Norgesgruppen har økt sin posisjon til 44 prosent av dagligvaremarkedet. Nå foreslår regjeringen å innføre tiltak som kan forhindre matgigantens dominans på butikklokaler, skriver Dagens Næringsliv (DN) 

Viktig signal

- Bedre overvåkning av de reelle  innkjøpsprisene, vil gi likere konkurransevilkår. Regelmessige kontroller er viktig. Også sterkere inngripen mot butikkdominans vil gi likere konkurransevilkår i bransjen.  I neste omgang vil dette kunne gi bedre konkurranse som vil komme forbrukerne til gode, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

- Vi i NHO Service og Handel har lenge jobbet for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Nyhetene statsråd Iselin Nybø nå presenterer er derfor svært positive, sier Kaltenborn. 

Regjeringens forslag, hovedpunkter:
  • Lovregulering: Regjeringen vil vurdere om konkurransehensyn skal bli tatt inn som en del av vurderingene i plan- og bygningsloven slik det er gjort i blant annet Sverige, Danmark og Finland.
  • Konkurransetest: Regjeringen utreder virkninger av å innføre en standardisert konkurransetest ved etablering av ny by butikk. Konkurransetesten skal se på hvordan markedskonsentrasjonen mellom aktører i et geografisk område påvirkes ved etableringer. Regjeringen mener at dette kan fremme lokal konkurranse.
  • Klausuler: Regjeringen vil kartlegge konkurransebegrensende atferd som begrenser tilgangen på butikklokaler for aktører i markedet. For eksempel kan aktører benytte klausuler som setter forbud mot å drive detaljhandel innen dagligvare på eiendommen, også når eiendommen er solgt videre.

– Det overordnede målet er å få god og sunn konkurranse i markedet og sikre at forbrukerne får best mulig utvalg til lavest mulig pris, sier næringsminister Iselin Nybø om en stortingsmelding som er like om hjørnet. Hun tror tiltak innen eiendom vil være effektivt.

– Vi tror dette vil være viktige tiltak som vil gjøre det enklere å etablere seg. I Norge har vi en annen type handlemønster enn i andre land. Vi handler oftere og lite, i tillegg til at vi handler nært der vi bor. Derfor er butikktettheten høy og tilgangen til butikker er viktig for kjedene, sier hun til DN.

Dagligvaregruppen i Konkurransetilsynet får økt tilskudd over revidert budsjett. Regjeringen økte tilskuddet til gruppen fra 6,5 til 8,5 millioner i budsjettet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt