På like vilkår

Spillereglene bør være like for alle som deltar. NHO Service og Handel jobber for rettferdige konkurransevilkår og rammebetingelser.