Forbud mot eksklusivitetsavtaler og negative servitutter i dagligvarehandel

Publisert

NHO SH har svart på regjeringens forslag om forbud mot servitutter som forbyr andre dagligvareforretninger på eiendommer. Vi er enig i at slike hindringer for etableringer bør være ulovlig.

Som del av oppfølgingen til tiltaket i dagligvaremeldingen, har Konkurransetilsynet, i 2021, kartlagt bruken av servitutter og klausuler i dagligvaremarkedet. Konkurransetilsynet avdekket at negative servitutter, som hindrer dagligvaredrift på eiendommer, i utstrakt grad benyttes av dagligvarekjedene i Norge.

NHO SH har nå svart på regjeringens forslag om forbud mot servitutter som forbyr andre dagligvareforretninger på eiendommer.

NHO SH deler oppfatningen om at negative servitutter m.m. i denne sammenheng kan bidra til høyere etableringsterskel ny dagligvarevirksomhet. Det kan heller ikke utelukkes at servitutter som forslaget omhandler kan fungere som et bredere strategisk virkemiddel for å vinne kjerneområder og dermed holde ny konkurranse unna i lang tid. Lokasjoner som gir tilgang til et opparbeidede marked kan også være en forutsetning for fotfeste utover eiendommene som er beheftet med servitutt eller eksklusivitet. NHO SH er derfor positiv til forskriftsregulering som forsterker et forbud mot eksklusivitetsavtaler og negative servitutter innen dagligvarehandel.

Se vårt høringssvar her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt