Trivsel, vold og trusler i varehandelen på agendaen

Publisert

Psykososialt arbeidsmiljø, vold og trusler i varehandelen stod høyt på agendaen under en to dagers kartleggingskonferanse. Her møttes arbeidstakere og arbeidsgivere til diskusjon og samarbeid.

Med prosjektstøtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), har bransjeforeningen Handel, i godt samarbeid med Handel og Kontor, denne uken samlet deltakere fra både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Målet var å få til diskusjoner og samarbeid knyttet til to svært viktige tema for handelsnæringen:

 • Hva skaper gode psykososiale arbeidsmiljø og trivsel på jobb slik at flere velger en yrkeskarriere innen varehandel – og blir her?
 • Hvilke typer vold og trusler fra publikum står medarbeidere i varehandelen overfor og hvordan kan vi være best mulig rustet?

Begge tema har blitt valgt ut som følge av innspill fra handelsmedlemmer. De som har deltatt på konferansen er tariffbundne virksomheter, da slike konferanser og prosjekter er en mulighet som følger tariffbindingen.

En stor takk

Det rettes en stor takk for god deltakelse fra Oslo Sportslager, Oda, Ikea, Tools, Reitan Retail og Clas Ohlson. Dette la til rette for nyttige samtaler og refleksjoner gjennom disse to dagene.  Som en av de tillitsvalgte uttalte: “Det at vi kan sitte her sammen med arbeidsgivere, er helt fantastisk. Det er dette vi som tillitsvalgte ønsker å få til når det gjelder dialog og samarbeid. Og med så viktige temaer på agendaen har dette vært helt topp.”

Vi skal nå sammen med Handel og Kontor oppsummere funnene, og i felleskap videreutvikle prosjekter til en fase to. Vi vil informere og invitere aktører fra handelen så snart dette er klart.

Se opppsummerte punkter fra diskusjonen under.

Psykososialt arbeidsmiljø / trivsel:

 • Å tilegne seg kunnskap om den psykososiale situasjonen for medarbeidere er en helårsjobb, og man bør jevnlig ta pulsen på arbeidsmiljøet.
 • Partssamarbeidet synliggjøres for lite i "fredstid". Kunnskapsbygging og skolering av ansatte og ledere, må ha mer fokus i handelen fra partene i arbeidslivet. Gjennom økt samarbeid vil man få en felles forståelse for hva man prøver å oppnå når det gjelder bedret arbeidsmiljø i jobbhverdagen.
 • Synliggjøring av handel som en yrkesvei med mange muligheter, kombinert med tilrettelegging i større grad for fagutdanning og videreutdanning. Utvikling av fagkompetanse og attraktivitet i handel må være en viktig del av status- og omdømmeheving.

Vold og trusler:

 • Vold og trusler angår ikke bare den som utsettes for det, men hele arbeidsplassen. Forståelsen av dette avgjør på hvilken måte man håndterer vold og trusler internt. Et erfaringsgrunnlag og rutiner som er strukturert og innarbeidet, er vesentlig for tryggheten på jobb.
 • Gjennom partsamarbeidet kan man oppnå bred medvirkning og tillit når det gjelder styrking av konflikthåndtering, innarbeide gode rutiner, felles forståelse og bedre kvalitet på oppfølging i etterkant av hendelser.
 • Vold og trusler handler ikke spesifikt om fysiske hendelser fra publikum eller internt i bedriftene. I en foranderlig og mer digital bransje som varehandel, oppstår det også hendelser via digitale flater. Forståelsen om at varehandelen ikke kun er fysiske butikker, og at dette innebærer andre former for trusler, er viktig å ta med seg i håndtering og oppfølging av situasjoner.

I tillegg til diskusjoner mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, var det en glede å lytte til innledningene fra:

 • Julie Hjelde Ellingsen, seniorrådgiver i STAMI
 • Jan Ivar Fredriksen, professor innen varehandelsledelse, USN Handelshøyskolen
 • Helene A. Formo, rådgiver LO, tidligere rådgiver og spesialisert innen temaet vold
 • Ingri Litleskare, seniorrådgiver Arbeidstilsynet
kvinne
mann
 • Tor Svarva
 • Fagsjef, handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?