Varehandelen hadde et nytt godt år i 2021

Publisert

-De endelige tallene for 2021 bekrefter trenden med pandemi-kjæledyr. Salgstallene i kjæledyrbutikkene er sterke, sier Linda Vist, direktør for handel i NHO Service og Handel.

Varehandelen vokste videre i 2021, men veksten var betydelig lavere enn i det første året av pandemien. Mønsteret med sterkere vekst i netthandelen enn de fysiske butikkene så vi også i 2021 der netthandelen økte med 19,1%, mens de fysiske butikkene økte med 3,3%.

Nye handlevaner

-Pandemien har endret våre handlevaner. Netthandelen i rene nettbutikker i Norge økte 60 prosent, hvorav 19 prosent i 2021. Vi ser at selv om hverdagen nå er tilbake og vi fordeler våre midler på mer tjenester og mindre produkter, er tallene fremdeles høye, sier Linda Vist.

- Den videre utviklingen er spennende å følge, for her ser vi både mange innovative tekniske løsninger for sømløs netthandel, og nye ideer på både effektive leveranser og enkle retur i emning. Dette tror vi vil få betydning fremover for netthandelens utvikling, sier Vist.

Netthandelen i norske nettbutikker økte med 19,1% i 2021

Netthandelen som økte med 36,5% i 2020 fortsatte å ta andeler av nordmenns totale varekjøp i 2021 med en ytterligere vekst på 19,1%. Målt mot 2019 ligger nå netthandelen over 60% høyere. I takt med lettelser i pandemitiltakene falt veksten utover i 2021 og i den seneste målingen i 2022 hadde netthandelen negativ vekst målt mot 2021, men nivået ligger langt over 2019 fortsatt. Som for resten av varehandelen preges også netthandelen nå av en normalisering av forbruket der forbrukerne vrir kjøpene fra varer til tjenester og den unormale veksten vi har sett i varekjøp normaliseres nå.

Omsetningen i servering og hotell lå begge over nivået før pandemien i mars samtidig som trafikken mot grensehandelssentra og flytrafikken er på vei tilbake mot nivåene fra før pandemien.


Vinnerne i pandemiens første år blir nå veksttapere og taperne vekstvinnere

De fysiske butikkene økte omsetningen med 3,3% i 2021 etter en vekst på 11,9% i 2020. Som for netthandel var også veksten fallene her og i starten på 2022 er veksten under 2% målt mot fjoråret. Mange av bransjene som var vekstvinnere i pandemiens første år vokser ikke videre. Dagligvare, elektronikk, bredt vareutvalg, møbel og kjøkkenutstyr var alle blant vekstvinnerne i pandemiens første år og nå har disse bransjene negativ/lav vekst målt mot 2020. Tilsvarene har de bransjene som hadde svak vekst i første år av pandemien som klær, sko og kosmetikk nå sterk vekst.

Blant vekstvinnerne fra 2020 som har vokst videre i andre år av pandemien finner vi kjæledyrbutikker, byggevare, apotek, sport og leker. Disse bransjene har alle god vekst i begge pandemiårene.

Nesten alle bransjene har sterk vekst i pandemien

Ser vi pandemiårene under ett ligger den samlede varehandelen i 2021 nesten 20% over 2019. veksten er bredt sammensatt, men netthandelen som den kanalen med sterkest vekst med en økning på over 60%. omsetningen i de fysiske butikkene i Norge ligger 15,6% over 2019 nivået.

Bransjene med den sterkeste veksten i toårsperioden er kjæledyrbutikker (47,3%), byggevarer (34,6%), vin & brennevinsbutikker (32,7%) og bredt vareutvalg. Mange av bransjene i handelen har tosifret vekst i perioden og de eneste bransjene med negativ vekst er klesbutikkene (-6,1%), skobutikkene (-10,3%), bensinstasjoner (-2,7%) og kiosker (-20,3%). For noen av de bransjene med negativ vekst som klær og sko oppveies noe av nedgangen av en sterk vekst i netthandelen av disse varene.

Starten på 2022 preges av vridning mot tjenester

Vekstratene vi ser i starten av 2022 bærer preg av vridning av forbruket mot tjenester som i stor grad har vært nedstengt under pandemien. Det er vekst i mange tjenestebransjer og i flere av de er omsetningen nå tilbake på nivået før pandemien. Dette gjør at veksten i vareforbruket inkludert netthandel blir betydelig lavere (og negativ for enkelte bransjer), enn det vi har sett under pandemien. Starten av 2022 preges også av økende renter, høye drivstoffpriser noe som påvirker forbruket negativt selv om den høye sparingen nordmenn har hatt under pandemien reduserer denne effekten.

Se oversikt (pdf)

kvinne
mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt