Årets julehandel ble som forventet

Publisert

Analyse, prognose, illustrasjon

Prognosene for november og desember var at nordmenn ville julehandle for 130,4 milliarder. Først i slutten av januar får vi vite hvordan julehandelen totalt sett ble. Foto: Colourbox.com

Det viser ferske tall for handelen i Norge. Tall fra omsetning i kjøpesentre, samlet handel i Norge og transaksjonsdata tyder på en svak vekst i årets julehandel målt i verdi sammenlignet med fjoråret.

En svak verdivekst betyr at volumet falt i årets julehandel. 

Kvarud Analyse har samlet inn tall for butikkene i norske kjøpesenter og disse har en vekst i perioden uke 46-50 på 2,3 prosent sammenlignet med fjoråret. De samme tallene viser at veksten har vært størst i butikker innen hus og hjem med 3,6 prosent, mens spesialbutikker og mat og drikke har hatt en vekst på hhv 3,3 prosent og 3,1 prosent. Omsetningen i kles- og skobutikkene har falt med 1,9 prosent.

- Det er ser ut som prognosene for årets julehandel fra NHO Service og Handels så langt har slått til. Prognosene viste en liten økning i verdi fra i fjor og en nedgang i volum, noe som harmonerer godt med tallene for julehandel ved kjøpesentrene og andre tall fra SSB og transaksjonsdata, sier bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel, Linda Vist. 

Det ser også ut til at vridningen av handel fra desember til november fortsetter når vi ser på de sterke veksttallene fra november fra SSB med en verdivekst mot november i fjor på 4,7 prosent. Disse viser at for handelen samlet ble det god vekst i november, mens vi forventer noe svakere tall for desember.  

Prognosene for november og desember var at nordmenn ville julehandle for 130,4 milliarder. Først i slutten av januar får vi vite fasitsvaret her.

– Årets julehandel har gått som forventet. Norske forbrukere kjenner renteøkninger og inflasjon på kroppen, og vi har i lang tid sett at de må prioritere hardere, sier Vist.

kvinne
mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!