– Samarbeid som setter urmakerfaget på agendaen

Publisert

Norsk urmakerforbund blir medlem i NHO Service og Handel. Fra venstre: Tor Svarva, Daglig leder Norges Urmakerforbund, Reidunn Arnevik Westgård, administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, styreleder Norges Urmakerforbund og urmaker, Erik Sutterud og urmakermester Terje Johansen Skaugvold.

Fra venstre: Fagsjef Handel i NHO Service og Handel, Tor Svarva, daglig leder Norges Urmakerforbund, Reidunn Arnevik Westgård, administrerende direktør NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, styreleder Norges Urmakerforbund og urmaker, Erik Sutterud og urmakermester Terje Johansen Skaugvold. Foto: NHO Service og Handel

Norges Urmakerforbund (NUF) blir en del av NHO Service og Handel. Sammen skal vi jobbe for små håndverksfag og reparasjonsøkonomi.

Bransjedag for ur- og gullsmedbransjen i Norge.

Ur- og gullsmedbransjen er en viktig satsing for NHO Service og Handel. Nylig arrangerte bransjeforeningen Handel bransjedag, med blant annet innledere fra Google, Økokrim, CLP og Avarn Security. Foto: NHO Service og Handel

NHO Service og Handel har tradisjonelt en solid forankring blant de mindre yrkesfagene og teller mange medlemsbedrifter som spesialiserer seg innen håndverksfag. Med nesten 100 medlemmer, representerer Norsk Urmakerforbund et bredt spekter av urmakerbransjen.

– Å styrke faglig kompetanse, rekruttering og oppmerksomhet rundt håndverksfagene er av stor betydning for oss. Sammen med Norges Urmakerforbund vil vi forsterke arbeidet vårt med å øke bevisstheten rundt urmakerfaget og styrke samspillet med bedriftene i urmakerbransjen, uttaler fagsjef Tor Svarva i bransjeforeningen Handel.

Han får støtte fra daglig leder i NUF, Reidunn Arnevik Westgård:

– Gjennom dette samarbeidet med NHO Service og Handel, ønsker NUF å adressere utfordringen med å øke bevisstheten rundt urmakerfaget og dets betydning. Vi deler visjonen om å bidra til en positiv endring i oppmerksomheten rettet mot urmakerbransjen i Norge. Dette samarbeidet er et viktig bidrag for å gi urmakeriet et løft og holde det levende og relevant i dagens samfunn.

Reparasjon og ombruk

Ved å forene krefter under NHOs paraply, får urmakerbransjen en sterkere stemme i viktige politiske og økonomiske debatter. Dette samarbeidet muliggjør en kraftfull påvirkning av politikk og regelverk som direkte berører håndverksfagene, sikrer bedre rammevilkår og fremmer bransjens interesser på nasjonalt nivå.

Et slikt eksempel er momskutt på reparasjoner og brukt. Dette er noe som er svært viktig for urmakerbransjen, og for de små håndverksfagene generelt.

– NHO Service og Handel har stått i front og jobbet hardt for å få momskutt på reparasjoner og brukte varer. Nå har regjeringen endelig lovet å utrede det som virkemiddel på veien mot en sirkulær økonomi, noe vi ser som et etterlengtet og viktig steg i riktig retning, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Uten en renessanse innen håndverk får vi ikke det sirkulære samfunnet som vi ønsker og trenger, avslutter hun.

mann
kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!