Handelsnettverk for bærekraft

På grunn av stort engasjement rundt bærekraft fra våre medlemmer har vi nå etablert et nettverk for bærekraft som en felles møteplass for bransjen.

Nettverket blir et jevnlig møtepunkt hvor medlemmer kan delta som de selv ønsker, med fokus på erfaringsutveksling, læring og fremvekst av initiativ og prosjekter. Bærekraft favner svært bredt. Sammen med våre medlemmer skal Handel peke ut de områder og den vei vi kan sette vårt preg på gjennom innovasjon, varig endring og nye muligheter.

Vi ønsker å etablere en styringsgruppe blant medlemsbedrifter for handelens bærekraftsnettverk, slik at vi sikrer utvikling av nettverket i tråd med medlemmenes behov og ønsker. Her er det absolutt mulighet til å rekke opp hånden og melde interesse til bransjedirektør Linda Vist for å delta i styringsgruppen. Her er det kjekt om vi få med representanter fra et bredt spekter av medlemmer.

Lansering av bærekraftsnettverket for handelen startet med et seminar i Næringslivets Hus den 16. september, hvor det var stor glede over å fysisk kunne møte hverandre igjen. I tillegg til at arrangementet ble streamet for de som i vårt langstrakte land ikke hadde anledning til å delta fysisk.

Du kan se opptak fra lanserings møtet her.

Du kan se på PPTen som ble vist på lanseringen her.

Vi tar gjerne imot tema og saker dere ønsker skal diskuteres i nettverket. Send dine innspill til: lv@nhosh.no