Opplæring rett i lomma

Kompetansestandarden er fagopplæring for renholdere ved hjelp av en aktiviserende app.

#205

Opplæring rett i lomma: Renholderne gjennomfører opplæring i en app på mobilene sine eller via nettbrett eller PC. Renholder får teoretisk og praktisk trening, kombinert med ulike spill som forsterker innlæringen, eksempler som bidrar til refleksjon og tester som bekrefter kompetanse underveis.Bedriftene styrer selv gjennomføringen av Kompetansestandarden gjennom sin bedriftsportal. Ekstern verifisering sikrer at kompetansen vil være lik uavhengig av hvilken bedrift renholderen har fått opplæringen i. Sentral bransjeorganisasjon har fag- og kvalitetsansvar for Kompetansestandarden, og vil sikre oppdateringer fortløpende.

Starten på en faglig karrierevei

Kompetansestandarden er fagopplæring for Nivå 1 Grunnkompetanse Renhold og Nivå 2 Yrkeskompetanse Renhold.  Hvert nivå med tilhørende kompetansebevis, kan stå selvstendig eller avsluttes med en egen test for å oppnå Yrkeskompetansebevis Renhold.  Kompetansestandarden kan også være starten på en faglig karrierevei mot et fagbrev som Renholdsoperatør.

Ingen krav til tidligere kompetanse

Det er ingen krav til tidligere praktisk eller teoretisk kompetanse for å kunne starte på Kompetansestandard Renhold. Kompetansestandarden er derfor en mulighet til å formalisere renholdskompetanse på nivåer før et fagbrev, der man minimum trenger fem års arbeidspraksis eller to år på skole og to år i lære.

Kvalitetssikret og relevant faglige innholdet

Kompetansestandarden er modulbasert og omhandler tema som er knyttet opp mot Renholdsoperatørfaget. Både temaer, innhold og språket er i tråd med lærplanen, slik at standarden danner et naturlig grunnlag for videre fagopplæring.

Renholdsbransjens egne bedrifter, samt andre fagmiljøer knyttet til bransjen, har bidratt til å utforme og kvalitetssikre innholdet.
Landingsside 2.JPG

Nivå 1 Grunnkompetanse Renhold er en introduksjon til renholdsfaget og gir grunnleggende fagkompetanse relevant for nye renholdere. Etter gjennomført opplæring, skal renholderen være i stand til å forstå renholdsplaner, rutiner og å bruke riktig utstyr og kjemikalier.

Renholderen vil kunne jobbe selvstendig i henhold til planer og rutiner, samt kunne sette seg inn i endrede renholdsplaner, starte opp på hos nye kunder eller ny arbeidsgiver.

Nivå 2 Yrkeskompetanse renhold er faglig fordypning, med fokus på blant annet materialer, overflater og kjemikalier. Etter gjennomført opplæring skal renholderen kunne vurdere renholdsbehov og avvik, og å gjennomføre egenkontroll. God kommunikasjon med leder, medarbeidere og kunder vil også være sentralt. Nivå 2 har fokus på autonomi, og setter renholderen i stand til å i større grad gjøre egne vurderinger av behov og kvalitet, og bidra i dialog med leder og team.

Begge nivåene gjennomføres i en spennende og morsom app som kombinerer teoretisk og praktisk opplæring. Ulike spill forsterker innlæring, eksempler bidrar til refleksjon og tester bekrefter oppnådd kompetanse underveis i opplæringen.

Yrkeskompetansebevis Renhold - bedriftsuavhengig portal og sentralt arkiv

For å sikre lik og riktig kompetanse gjennom Kompetansestandarden, er det en ekstern test for Yrkeskompetansebevis. Testen kan kun avlegges etter gjennomført både Nivå 1 og Nivå 2 og er en bekreftelse av den samlede kompetansen renholderen har fått gjennom Kompetansestandarden.

Testen for Yrkeskompetansebevis gjennomføres i en portal hos Norsk Test, og renholder får opprettet en personlig profil som vil være uavhengig av hvilken bedrift vedkommende jobber i.

Profil og kompetansebeviset vil være tilgjengelig for renholderen i all fremtid, og kan hentes.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?