Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Publisert

renholder

En ny Fafo-rapport ser på hvordan proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Web-versjon av rapporten (pdf).

Fafo har fulgt utviklingen i renholdsbransjen siden 2011. Fafo kartla situasjonen forut for allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i 2011. Fafo så videre på innføringen av godkjenningsordningen og HMS-kort i 2012. I 2016 undersøkte Fafo om de innførte tiltakene hadde hatt noen effekt på situasjonen i bransjen. I 2017 og i 2018 analyserte Fafo registerbaserte data og pålegg gitt av Arbeidstilsynet, og Fafo gjennomførte nye analyser av tidligere spørreundersøkelser blant virksomheter og kunder. Fafo har også gjennomført spørreundersøkelse blant arbeidstakere i bransjen, inkludert renholdere fra Polen og Litauen, på morsmål.

Initiativet til dette seneste prosjektet ble tatt av bransjeprogrammet i renhold og Arbeidstilsynet. Utgangspunktet var et ønske om å se nærmere på hvordan renholdsmarkedet i det såkalte proffmarkedet fungerer. Denne nye rapporten ser blant annet på vektingen av pris for renholdstjenester, hvordan renholdsbedriftene oppfatter markedet de opererer i, om det er forskjeller mellom offentlige og private innkjøpere av renhold, utforming av kontrakter og kjennskap til regelverket for innkjøp av renhold.

Rapporten er forfattet av Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken.

Rapporten er en oppfølging av flere tidligere undersøkelser Fafo har gjort om renholdsbransjen. I dette prosjektet har Fafo samarbeidet med Samfunnsøkonomisk analyse ved Jørgen Steen og Mikkel Myhre Walbækken.

Les sammendrag og last ned rapporten gratis

Ingeborg Malterud

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt