Renholdsoverenskomsten er allmenngjort

Publisert

Tariffnemnda har besluttet å videreføre allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter. Foruten nye satser er det også gjort enkelte andre endringer i forskriften. Forskriften vil tre i kraft 15. desember 2022 og kan finnes her.

Nye satser fra 15. desember 2022:  

  • Minste timelønn kr. 204,54
  • Minste timelønn for arbeidstakere under 18 år kr. 153,55
  • For arbeid mellom kl. 2100 og 0600 skal det avtales et lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle, men lønnstillegget skal være på minst kr. 27,- per time.  
Reisetid mellom oppdrag: 

Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid, skal enten regnes inn i arbeidstiden eller lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning. I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, dekkes dette etter avtale.  

Dette medfører at også bedrifter uten tariffavtale skal ha en ordning for avlønning av reisetid/tid mellom oppdrag, samt ekstrakostnader ved reisen i likhet med det som kom inn i Renholdsoverenskomsten i tariffoppgjøret i 2020.  

Bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten og som har en ordning hvor reisetiden mellom oppdragene regnes inn i rammetimetallet, kan fortsette med det.  

Forskriften gjelder for ansatte i bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten: 

Nytt er at forskriften spesifikt angir at den også kommer til anvendelse for bedrifter som er bundet av Renholdsoverenskomsten. Tidligere har forskriften ikke kommet til anvendelse for ansatte i bedrifter omfattet av tariffavtale, herunder bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten. Dette har ført til at Arbeidstilsynet ikke har ført tilsyn med allmenngjøringsforskriften i renholdsbedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten og at kundene heller ikke har måttet følge påseplikten (plikt til å påse at deres renholdsleverandører har vilkår i henhold til allmenngjøringsforskriften). Tariffnemnda endrer derfor forskriften slik at den også gjelder for bedrifter bundet av Renholdsoverenskomsten, men slik at for virksomheter omfattet av Renholdsoverenskomsten og som praktiserer rammetimetall, så gjelder ikke bestemmelsen i § 3 om lønnsvilkår.  

Forskriften gjelder fortsatt ikke for ansatte i bedrifter bundet av andre tariffavtaler – for eksempel Service- og vedlikeholdsoverenskomsten, Landforpleiningsavtalen eller Riksavtalen.  

Arbeidsoppdrag som krever overnatting utenfor hjemmet: 

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt. Det er ikke nødvendig å inngå egen avtale om dette slik det tidligere sto i forskriften.  

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?