NHO Service og Handel

Innhold

Bedre samarbeid med politiet

Nyhet, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Fagsjef Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto. Baard Fiksdal)

Fagsjef Runar Karlsen (tv) og visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim. (Foto: Baard Fiksdal)

Politiet og sikkerhetsbransjen går sammen om en satsing som skal gi bedre samhandling og skape et tryggere samfunn. En ny veileder er viktig verktøy for å få det til.

Veilederen finner du her

- Jeg er stolt over å ha kommet dit vi er i dag. Dette krever at sikkerhetsbransjen jobber mer kunnskapsstyrt og at vi tilpasser oss politiet mer enn vi har gjort. Vi kommer til å gjøre hverandre bedre. Vi vil øke kompetansen og vi vil få bedre samfunnsøkonomi, sa fagsjef Runar Karlsen i NHO Service da "Samhandlingsveilederen mellom politi og sikkerhetsbransjen" ble lansert på Sentrum politistasjon i Oslo i dag.

Visepolitimester i Oslo, Sveinung Sponheim, karakteriserer satsingen som en milepæl.

- Vi har mye å hente. Tiden for dette samarbeidet er overmoden, sa han.

- Dette handler blant annet om å sikre lik praksis, avklare vanskelige situasjoner og øke profesjonaliseringen, sier politiadvokat Kai Spurkeland (bildet til høyre).

Satsingen er blitt til etter et initiativ fra NHO Service og er utviklet i samarbeid med Oslo politidistrikt. Resultat er en praktisk veileder som beskriver hvordan sikkerhetsbransjen og politiet kan samhandle bedre innenfor dagens lovverk. Veilederen prøves ut i et pilotprosjekt som skal vare fram til mai 2016.

Politi og sikkerhetsbransjen får slik nye verktøy og bedre kommunikasjon. Veilederen inneholder blant annet nye maler for analyser, underretning og anmeldelser. Målet er at politi og sikkerhetsbedrifter over hele landet skal finne erfaringene så gode at de ønsker å ta dette i bruk.

- Satsingen skal gi økt forståelse for hverandres oppgaver, rammer og roller, og skape rutiner for et godt og effektivt samarbeid. Dette skal bidra til økt service til offentlige myndigheter, næringsvirksomheter, publikum og generell trygghet i samfunnet, sier Runar Karlsen som har ansvaret for sikkerhetsbransjen i NHO Service.

Et forsterket samarbeid er et overordnet mål for myndighetene. I den gjeldende strategiplanen for norsk politi 2010-2015 er en av kjerneoppgavene å utvikle effektive samhandlingsløsninger med andre aktører og tjenesteytere (POD 2009/10). Dette begrunnes med at samfunnet etterspør stabilitet, trygghet og effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Målgruppa for veilederen er ledere og operative mannskap i politiet og sikkerhetsbransjen. For ledere er de overordnede spørsmålene som eksempelvis ansvar, lovverk, samhandlingsformer (møteplasser) og informasjonsdeling presentert. For de operative gir veilederen beskrivelser av prosedyrer og rutiner knyttet til reelle problemstillinger.

- I dag, 1. desember, ble det skrevet historie på Sentrum politistasjon, skriver bladet Aktuell Sikkerhet.

Det er i hovedsak NHO Service som har finansiert arbeidet med veilederen. Prosjektleder er Roger Stubberud (bildet) som er daglig leder i analyse- og rådgivningsfirmaet Procope. Styringsgruppen har bestått av fagsjef Runar Karlsen, visepolitimester Sveinung Sponheim og adm. dir. Martin Holmen i Securitas.

Veilederen finner du her