Slik får du støtte til innovasjon

Nyhet, Kompetanse og utdanning

Publisert

sveis

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP.

Mange av medlemsbedriftene i NHO Service og Handel er opptatt av tjenesteinnovasjon. Er du en av disse? Se hvordan du kan få økonomisk støtte til innovasjon.

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) har over åtte millioner kroner til rådighet.  Vil du søke DIP-midler er søknadsfrist 16. mai 2019.

Politikere og samfunnstopper snakker om omstilling, grønt skifte, ny kunnskap og hva vi skal leve av etter oljen. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Gode ideer vokser ikke på trær og innovasjon kommer ikke av seg selv. DIP er en ordning som gir økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess. Bak står DOGA.

Forutsetningene er at brukerne involveres og at designere er med helt fra starten av.

Disse kan få støtte

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte. Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.

Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet. Det avgjørende er at prosjektet bidrar til å fremme designdrevet innovasjon i Norge.

Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere angi hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering, samt deler risiko og utbytte av prosjektet.

Dekker 50 prosent

Søknadsbeløpet må være over 100.000 kroner for at prosjektet skal bli vurdert. Virksomheter kan motta inntil 50 prosent av totalkostnadene til DIP-prosjektet.

Eksempel: Hvis du som bedrift får tilbud om 50 % støtte til et prosjekt med et totalbudsjett på 400.000 kroner vil du kunne motta inntil 200 000 kroner i støtte. Dette kan benyttes helt eller delvis som betaling for brukerundersøkelser eller for innleide tjenester fra designer eller designbyrå. Gjennomsnittlig støttebeløp de senere årene har vært cirka 450.000 kroner.

Mer om DIP her

Søk her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!