NHO Service og Handel

Innhold

Fritak for samfunnskritiske funksjoner i militærtjeneste

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

militær

Vi får en del henvendelser om innkalling til militærtjeneste for personell innenfor kritiske samfunnsfunksjoner. Vi har kontaktet myndighetene og fått følgende svar fra Justisdepartementet.

NHO / Næringslivets Sikkertsråd (NSR) har sendt brev til Regjeringen hvor vi ber om  fritak for de som fyller samfunnskritiske funksjoner. 
 

Vi har fått svar fra Justisdepartementet vedrørende nøkkelpersonell i bedrifter med samfunnskritiske funksjoner som innkalles til innsats i Heimevernet og Sivilforsvaret. Følgende gjelder:

Spørsmål fra NHO:

Hva skjer i tilfeller hvor nøkkelpersonell i bedrifter med samfunnskritisk funksjon blir innkalt til tjeneste i Heimevernet og Sivilforsvaret? Er det grunnlag for generelt fritak? Etter det vi har fått opplyst er det visst flere som allerede har fått varsel om mulig innkalling til Heimevernet. 

Svar fra Justisdepartementet:

Virksomhet som er registrert som samfunnskritisk virksomhet i Forsvarets systemer, kan søke om fritak fra tjeneste for ansatte som har en kritisk funksjon i virksomheten. Det foretas en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet, og det må dokumenteres fra virksomheten at ansatte har en slik funksjon at fritak er nødvendig. Søknaden sendes hhv. til Forsvaret eller det aktuelle sivilforsvarsdistriktet, se veiledning her:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt