Særregler ved ansettelser i det offentlige overføres ikke til privat arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelser

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

Foto: Colourbox.com

ISS har med bistand fra NHO Service fått medhold i en viktig sak som gjelder virksomhetsoverdragelse fra offentlig til privat sektor. Særregler knyttet til at man er offentlig ansatt overføres ikke til en privat arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse fra det offentlige til det private.

Bakgrunn for saken er som følger:
Høsten 2014 besluttet Forsvarsdepartementet at Forsvaret ikke lengre skulle kjøpe renhold fra Forsvarsbygg, men sette oppdrag ut på anbud i det kommersielle markedet. ISS Facility Services AS fikk kontrakt på renholdet i hele landet, og ved virksomhetsoverdragelse 25. april 2016 ble 209 arbeidstakere overført fra Forsvarsbygg til ISS Facility Services AS som ny arbeidsgiver. 61 av disse arbeidstakerne tok ut søksmål mot ISS Facility Services AS med krav om at de også hos ISS Facility Servies AS skulle ha stillingsvern etter tjenestemannsloven, offentlig særaldersgrense og offentlig AFP. I tillegg var det krav knyttet til særavtaler og lønnsutbetalingstidspunkt. NHO Service prosederte saken for ISS Facility Services AS.

Bakgrunnen for søksmålet er hovedsakelig forskjellene i vilkår mellom ansettelser i det private og ansettelser i det offentlige. ISS Facility Services AS og NHO Service er av den oppfatning at de anførte rettighetene, som saksøkerne gjorde krav på, og som knytter seg til det å være offentlig ansatt, ikke er omfattet av rettighetsovergangen ved virksomhetsoverdragelse.

Dette var Oslo tingrett enig i, og ISS Facility Services AS ble gitt fullt medhold i saken.

Dommen ble avsagt i dag, mandag, 12.06.2017. Dommen er ikke rettskraftig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!