Rett til barnehageplass under korona

Publisert

barn som leker

(Foto:Clourbox.Com).

Er jobben din samfunnskritisk slik at du har krav på barnehageplass i nedstengte områder, kan du trenge dokumentasjon og kjennskap til reglene. Her er oversikt.

Oppdatert 15.12.2021

Dokumentasjon fra arbeidsgiver for medarbeider som trenger barnehageplass (word)

NHO Service og Handel har bransjer som leverer tjenester og varer til offentlig infrastruktur, andre bedrifter og forbrukere. 12. mars 2020 stengte store deler av samfunnet ned. I ukene som fulgte fikk vi avklart hva krisereglene betyr for arbeidsplasser, familieliv og samfunnets funksjoner. Nå er tilsvarende tiltak aktuelle i flere regioner, herunder nasjonale regler som gjelder for Viken. Også kommuner kan ha lokale nedstenginger.

Nedenfor følger reglene for rett til barnehageplass m.v. i den nedstengte perioden, slik at arbeidstakere som utfører nødvendig arbeid for samfunnskritiske funksjoner får mulighet til å gå på jobb.

Unntak skal sikre at samfunnets infrastruktur

Unntak skal sikre at samfunnets infrastruktur opprettholdes i krisesituasjoner. Disse unntaksreglene er viktig for våre bedrifter. Både fordi at våre bedrifter eller kundens virksomhet kan gi rett til innreise for kritisk personell, men også fordi barn av bedriftens personell kan gis rett til barnehageplass/skole. Krisereglene har en siling av de som er involvert i samfunnets mest nødvendige funksjoner. Også nødvendige støttefunksjoner til samfunnskritiske oppgaver kan inngå i vurderingen.

Hvem omfattes av samfunnskritiske funksjoner?

Se liste over samfunnskritiske funksjoner

I NHO er bedrifter innen i helse og omsorg, dagligvare og forsyning viktige.  Andre relevante eksempler er blant annet renhold som er nødvendig for helse- og omsorgstjenestene, dagligvarehandel, forsvar, barnehage/skoler som skal holde åpent osv. Tilsvarende kan f.eks. sikkerhetstjenestene som er nødvendig for disse samfunnskritiske funksjoner ha oppgaver som gir rett til barnehageplass om vilkårene nedenfor er oppfylt.

Veiledning om hvilke foresatte som kan få tilbud om plass for sine barn i barnehage og barneskole dersom disse er stengt eller har redusert åpnings- og oppholdstid.

Når barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid skal barnehage- og skoleeiere sørge for et tilbud til barn og elever under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19.

Den offentlige veilederen presiserer:
  • Barn som har minst én foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov skal ha tilbud i barnehagen eller på skolen/i skolefritidsordningen, jf.
  • Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være. Barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner mv. skal normalt ha et fulltidstilbud i skole.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.
  • Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider innenfor en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder også for tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foresatte.
  • Kommunen og fylkeskommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid. Dette gjelder også unge i videregående opplæring.
  • Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om utvidet tilbud på grunn av samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Det er ikke klagerett på avslag.
  • Avslag på søknader om tilbud for barn med særlige behov kan påklages. Kommunens og fylkeskommunens klageorgan er klageinstans.
Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt