Sunne Hender ble godt mottatt

#205

Prosjektgruppen fra venstre: Kirsti Stokland (NHO SH), Trude Hov Sørensen (Raise Gruppen), Marianne Knapstad (BB ServiceSystemer) og Tore Herseth Barlo (NHO SH). (Foto: Baard Fiksdal).

Ansatte i medlemsbedriftene er meget positive til satsingen Sunne Hender, viser sluttrapporten. Prosjektet vil bidra til bedre helse og lavere sykefravær blant renholdere og frisører.

Prosjektet, startet i 2015 med tall fra NAV som viste at renholds- og frisørbransjene har det høyeste sykefraværet i privat sektor. Omfanget av hudplager som sykdomsgrunn er stort. En styringsgruppe ble etablert med Marianne Knapstad, BB ServiceSystem AS (renhold) og Trude Hov Sørensen, Raise Gruppen AS (frisør), i tillegg til prosjektlederne. Senere er gruppen forsterket med Maj Hovde Krogdahl, På Håret AS (frisør). Samarbeidspartnere gjennom hele prosjektet har vært Stami v/ dr. Jose Alfonso Hernan, Granberg AS (hanskeleverandør) v/Torhild Fahle, samt Fagforbundet.

Prosjektet startet med å lage en spørreundersøkelse om hudplager rettet mot ansatte. Svarene viste at hudplager er et betydelig problem i de to bransjene og at tallene stemmer godt overens med offentlige undersøkelser.

Satset på nett

Prosjektet har satset på nettstedet sunnehender.no, og produksjon av tre videoer om hanskebruk. Prosjektet har fått omtale i fagblader, web i sosiale medier. Man har også gjennomført et fire timers undervisningsopplegg på Kuben vgs og Rud vgs med prosjektets samarbeidspartnere for frisører og hudpleiere. Man har også hatt en presentasjon på messen Hår og Skjønnhet.

Lær av Tyskland

Prosjektlederne besøkte Videncenter for Allergi utenfor København i forbindelse med HMS-medarbeidernes studietur til København høsten 2016. Mye nyttig informasjon fra et miljø som fokuserer på å gjøre noe med arbeidsmiljøforholdene slik at hudirritasjoner og -sykdommer reduseres/unngås. Senteret synes våre videoer om hanskebruk var veldig bra og har fått tilgang til videoen prosjektet laget for frisøryrket. Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund har også fått tilgang til å bruke samme video.

Stami

Prosjektgruppen, sammen med Stami og leder i NFVB (Norske Frisør- og Velværebedrifter), gjennomførte et dagsbesøk hos Institute for Interdisciplinary Dermatological Prevention and Rehabilitation, organisert av Stami.
Programmet var:
1. Pedagogiske prinsipper i primær forebygging av arbeidsrelatert håndeksem (tekniker, praktiske øvelser). Vi ble undervist av spesialister innenfor dette feltet.
2. The «Multi-step intervention approach» of the German Social Accident Insurance (yrkesskadeforsikring), om hvordan dette er organisert med særlig fokus på det forebyggende element som har den mest sentrale plassen, samt fordelaktig forsikringspremie for de bedriftene som lykkes.
3. Omvisning på instituttet, blant annet den frisøravdelingen som har opplæring i arbeidsmetoder osv. som skal forebygge hudskader på hendene.

Resultater
  • Undervisningsmateriellet som er brukt på de to videregående skolene er komprimert og ligger tilgjengelig på prosjektets hjemmesider til bruk på skoler og i bedriftsinterne opplæringsfora.
  • Overraskende liten oppmerksomhet fra arbeidsgivere om prosjektet, men svært positivt mottatt blant de ansatte i våre medlemsbedrifter. Også Fagforbundet har vært meget positiv.
  • Adferdsendring er ikke målt, men tilbakemeldingen er tydelig mye større fokus på riktig hanskebruk enn før prosjektet startet. Det holdningsskapende arbeid virker.
  • www.sunnehender.no vil videreutvikles og oppdateres som en kunnskapsbase for god håndhelse.
Mulig oppfølging:

• Tysklands eldgamle tradisjon (fra 1880-årene) med å fokusere på forebygging fremfor reparasjon når det gjelder yrkesskade er meget interessant og vellykket. Yrkesskade-systemet er bygget opp svært forskjellig fra i Norge og burde være av interesse å se nærmere på generelt; ikke bare i de bransjene prosjekt har vært rettet mot.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!