- Ikke steng ute mindre bedrifter

#205

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (th) har fått SMB-innspill fra NHO.

-Her er en lang rekke forslag som vil gjøre det lettere å drive mindre bedrifter. Dette blir trolig viktig for regjeringen som før sommeren skal legge fram sin SMB-strategi, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO SH.

NHOs innspill finner du her (pdf).

Senk terskelen

NHO krever at offentlige anbud på over 100 000 kroner må kunngjøres. Minimumsgrensen i dag er på 1,3 millioner kroner.  NHO foreslår å bruke en felles kunngjøringsbase slik at alle bedrifter som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser kan konkurrere på like fot.  Nasjonal kunngjøring på nettstedet "Doffin" er enklere og mer effektivt enn ringerunder og etablering av egne hjemmesider.

Forenkling

Det er få politiske saker som har samlet et større engasjement enn forenkling. Erfaringer tilsier likevel at resultater ikke kommer uten klare mål for konkrete handlinger. Derfor er NHO glade for at Regjeringen også i den nye regjeringsplattformen har formulert et tydelig forenklingsmål.

NHOs viktigste SMB-krav:

  • Fornye, forenkle eller forkaste lover og regler som påfører SMB kostnader.

  • Bedrifter bør få en kanal der de kan melde fra om regler som bør forenkles.

  • Innfør tidsfrister som hovedprinsipp for offentlig forvaltnings behandling av saker som gjelder tillatelser til næringslivet. Oversittelser bør gi umiddelbare rettsvirkninger.

  • Sørg for at tilsyn har rett kompetanse og riktige systemer for å gjennomføre risikobasert tilsyn. Videre, at tilsynsaktiviteten innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften.

  • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene.

  • De mindre bedriftene trenger et teknologiløft i hele utdanningsløpet. 

  • Mange bedrifter er gode samarbeidspartnere med kommunene.  Vi ber om måltall for konkurranseutsetting i kommunal-, fylkeskommunal- og statlig sektor.

  • Virkemiddelapparatet må innrettes slik at det treffer SMB bedre. De mange virkemidlene må slås sammen til en inngang.

  • Det bør opprettes et veiledningskontor/tjeneste spesielt tilpasset de mindre bedriftene. Dette er spesielt relevant når bedriftene skal internasjonaliseres enten gjennom handel eller investeringer. 

  • Innføring av SMB-rabatt vil lette kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter. Ved innføringen av dette bør man innføre felles EU-regler uten særnorske tilpasninger

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!