Ny norgesmodell for et seriøst arbeidsliv

Publisert

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, næringsminister Jan Christian Vestre og kunnskapsminister Tonje Brenna.

Renholdsbransjen og bygg og anlegg er først ute når regjeringen nå vil lage en norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner.

– Den nye Norges-modellen skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse aktører. Dette kan for eksempel handle om krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre mulighet for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetalinger for å gjøre det vanskeligere å betale svart, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Pådriver

- NHO Service og Handel og våre bransjer ønsker å være en konstruktiv part i å utvikle arbeidslivet i Norge, og vi har lenge ligget i front i arbeidet med tiltak slik at lovlydige virksomheter ikke taper i konkurransen om kontrakter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

Eksempler er godkjenningsordningen Ren Utvikling for renholdsbransjen, som varte i ti år, samt arbeidet med å få på plass allmengjøring av lønnsvilkår, offentlig godkjenning av renholdsvirksomhet og lovpålagt HMS-kort (ID-kort på arbeidsplasser). Dette ble til i samarbeide mellom NHO Service og Handel (NHO SH), NAF (Norsk Arbeidsmandsforbund) og myndigheter. Viktig er også det såkalte bransjeprogrammet for renhold som regelmessig gir dialog med sentrale myndigheter.

Ulik praksis i kommune-Norge

- Vi håper Norges-modellen kan redusere antall varianter av innkjøpskrav som skal dekke samme hensyn. Å ha et lappeteppe av regler fremstår som lite respektfullt for virksomheter som må endre sin driftsmodell til stadighet i handel med ulike kommuner, sier Kaltenborn.  

NHO Service og Handel startet arbeidet omkring Norges-modellen sammen med LO-forbundet NAF. Målsettingen er å skape forutsigbare og rasjonelle regler som tjenesteleverandørene kan håndtere og som tar høyde for at næringer og bransjer er ulike.

Offentlige innkjøp må legge vekt på kvalitet og kompetanse

Renholdsbransjen i NHO SH har sammen med medlemsbedriftene etablert en ny grunnplattform for arbeidstakerkompetanse, som startet opp i 2021.

- Vi håper bedrifter som satser på dette vinner poeng i konkurransen om kontrakter med det offentlige, sier Ingeborg Malterud, fagsjef for renholdsbransjen i NHO SH.

Ønsker tett samarbeid

Næringsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen ønsker et tett samarbeid med både partene i arbeidslivet, kommunesektoren og oppdragsgivere om hvilke krav som bør inngå i en slik modell.

– Offentlige innkjøp skal fremme trygge jobber, og gjennom å stille bedre krav til næringslivet hjelper vi de seriøse aktørene til å vokse. Effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet må balanseres mot betydningen av at små leverandører og nyoppstartede bedrifter, over hele landet, kan levere varer og tjenester til det offentlige. Dette hensynet vil vi ta med i vurderingene som blir gjort, sier Vestre.

Nye krav til lønns- og arbeidsvilkår

Utarbeidelsen av en Norges-modell for offentlige anskaffelser vil bli en gradvis prosess, hvor endringene kommer i etapper. Næringene som først kan vente seg endringer er bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

– Regjeringen ønsker et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv for alle. Vi vil legge til rette for at flere velger å organisere seg, og at hele faste stillinger er hovedregelen i alle deler av arbeidsmarkedet. Ved å bruke innkjøpsmakta kan det offentlige påvirke markedet gjennom å stille krav til blant annet arbeidsvilkår når vi kjøper tjenester. Nå jobber vi med å utarbeide nye krav til lønns- og arbeidsvilkår i en Norges-modell, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Skjerpe kontrollen

– Vi ser på tiltak for å styrke reguleringer i innkjøpsreglene når det gjelder anskaffelser innen bygg, anlegg og renholdsbransjen. Vi vurderer blant annet å styrke kravene til oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av sine anskaffelser og å innføre krav til språkferdigheter. Regjeringen vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle seriøsitetskrav i Norges-modellen, og ønsker et bredt samarbeid med blant annet partene i arbeidslivet om dette viktige arbeidet, sier Tajik.

I arbeidet med en nasjonal modell vil regjeringen blant annet hente inspirasjon fra eksisterende innkjøpsmodeller, som Oslo-modellen og Skien-modellen. Modellen skal også bidra til at flere unge får en sjanse i arbeidslivet.

– For elever som skal ut i lære er det viktig å møte seriøse arbeidsgivere og lære faget sitt på gode arbeidsplasser. Det er også viktig for at folk blir værende i bransjer vi sårt trenger arbeidskraft innenfor, at arbeidsplassene oppleves seriøse og trygge, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Se også NHO: Startskudd for Norgesmodell for seriøst arbeidsliv

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?