Myndighetene følger opp utredningen om mva-kutt

Publisert

Fra venstre: Anne-Cecilie Kaltenborn (adm. dir NHOSH), Solveig Schytz (stortingsrep. Venstre) Kjersti Bjørnstad , (statssekr. i Klima- og miljødepartementet, Sp), Inger Lise Blyverket (dir. i Forbrukerrådet), Jarle Møen, (NHH-professor og medlem av Skatteutvalget) og Carl Aaby (adm. dir og leder for bærekraft i IKEA Norge).

Under tirsdagens debatt om ombruk, gjenbruk og utleie gav statssekretær i klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad, en håndstrekning til handelsbransjen om det omdiskuterte mva-kuttet på gjenbruk: - Vi jobber tett med Skatteutvalget for å se på hvordan vi skal følge opp utredningene og forslaget.

Statssekretæren mener det er for lite kunnskap og erfaring på området. Hun la til at det er summen av tiltak som skaper endring når det gjelder hvor fort vi får til sirkulær økonomi.

-Det handler om både enkeltmenneskers holdninger, og pisk og gulrot. I tidligere generasjoner har sirkulær økonomi stått sterkt. Skal vi tilbake til den tiden må vi akseptere at produktene blir dyrere.

Politikere, representanter for forbrukerne og bedriftene, og akademia var til stede under dagens debatt om ombruk, reparasjon og utleie – hvordan skal vi få opp farten? Representanter for næringslivet og forbrukerne var tydelige på at politikerne må på banen og legge til rette for at det blir enklere og rimeligere å ta gode miljøvalg for forbrukerne.
Ikea, representert ved Carl Aaby, administrerende direktør og leder for bærekraft i IKEA Norge, og Forbrukerrådet, representert ved Forbrukerrådets administrerende direktør, Inger lise Blyverket, var tydelige på at en overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi må gi lønnsomhet for både bedrifter og forbrukere.

- Moms-kutt kan hjelpe bedriftene til å bli mer lønnsomme, samtidig som vi hjelper forbrukerne med å velge brukt. Dette er fremtiden. Vi må brygge en økonomi som er sirkulær fra start til mål, sa Aaby til en fullsatt sal.

- Vi må redusere attraktiviteten til å kaste produkter. Det kan vi gjøre ved å få opp etterspørselen på reparasjoner slik at det blir attraktivt å kjøpe brukte varer.

Forbrukernes rettigheter må styrkes

Aaby fikk drahjelp fra Forbrukerrådets administrerende direktør, Inger lise Blyverket.
-Skal vi lykkes med overgang fra lineær til sirkulær økonomi må forbrukerne settes i sentrum. Forbrukeratferd må ha et større fokus, sa en engasjert Blyverket.
Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse (2021) viser at nærmere ni av ti nordmenn ønsker reduksjon eller fritak for moms på reparasjoner.

- I dag står forbrukernes rettigheter sterkere ved kjøp enn ved for eksempel leie. Slik skal det ikke være. Forbrukerne skal oppleve at det å leie, kjøpe brukt eller reparere er både trygt og lønnsomt.

Ikke rett frem

Ifølge Jarle Møen, professor ved NHH og medlem av Skatteutvalget, mangler det erfaringsgrunnlag og kunnskap på området.
- Utgangspunktet for Skatteutvalget var verdens natur- og klimakrise. En miljøkrise er nemlig også en økonomisk krise. For å løse utfordringene må vi må bruke alle tilgjengelige virkemidler, dette inkluderer også mva. Nettopp fordi at problemet er stort må vi bruke treffende og effektive virkemidler. Gjenbruk, ombruk og utleie er substansielt viktig, sa Møen.

Skatteutvalget har foreslått en momsreform med utvidet grunnlag og mer enhetlig sats.
- Ettersom kunnskapsgrunnlaget er tynt, og problemet er krevende, har Skatteutvalget foreslått å ha en egen utredning på dette temaet. I utgangspunktet er det ikke ønskelig å komplisere merverdiavgiften. Endringer i systemet vil gjøre det vanskelig når det kommer til avgrensninger og lobbyisme. Mva-fritak er ikke et treffsikkert virkemiddel for å løse miljøproblemer, men fritaket er et ganske treffsikkert bidrag til å fremme sirkulære tjenester, fortsatte han.

Politikerne må påvirke EU aktivt

På spørsmål fra moderator Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, om hvem som er gullstandarden på ombruk, gjenbruk og leie, viste Forbrukerrådet til de mange positive endringene som skjer i EU systemet.

- EU systemet er et system man må påvirke. Det som tretter meg mest, er politikere som sier at de følger med på EU. Det å følge med er en passivitet som vi i Forbrukerrådet ikke kan akseptere. Vi må aktivt påvirke. Vi må forsterke rettighetene til forbrukerne på leiesiden, ikke bare på kjøpssiden.

Se opptak her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt