NHO Service og Handel

Innhold

Ap vil fjerne muligheter for å jobbe fleksibelt

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Sigbjørn Mygland

-Ordningen redusere belastende overtid og kan gi lengre perioder med sammenhengende fritid, sa Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

Under Stortingets høring i dag understreket NHO Service og Handel at mange arbeidstakere selv ønsker gjennomsnittsberegning av arbeidstid og ser på dette som et gode fordi det gir dem fleksibilitet.

Arbeiderpartiet har fremmet et forslag som vil at bare ansatte i bedrifter med landsomfattende og allmenngjorte tariffavtaler skal ha den fleksibilitet som ligger i å kunne nyte godt av gjennomsnittsberegning av arbeidstid.  

Gjennomsnittsberegning gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder. I gjennomsnitt skal ikke arbeidstiden overstige lovens grenser. Arbeiderpartiets forslag vil hindre at slike ordninger kan avtales på individnivå, mellom de lokale parter i bedriften, eller med godkjenning fra Arbeidstilsynet, slik det fungerer i dag.

Under Stortingets høring i dag understreket NHO Service og Handel at mange arbeidstakere selv ønsker gjennomsnittsberegning og ser på dette som et gode.

Særlig viktig for pendlere

-Særlig arbeidstakere som har familie utenfor Norge ønsker å arbeide komprimert slik at de arbeider mye i perioder mot å ha lengre perioder med fri, sa Sigbjørn Mygland under høringen. Mygland er direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

Mykland viste til at ordningen gir arbeidstakere fleksibilitet og bidrar til å redusere belastende overtid og kan gi lengre perioder med sammenhengende fritid.  Gjennomsnittsberegning er for øvrig en forutsetning for fleksitidsordninger.

-  Det synes også som at representantene bak forslaget mener at en bedrift som ønsker tariffavtale automatisk får det, og at premisset om tariffavtale for å gjennomsnittsberegne er lett å oppfylle. Dette må tilbakevises, sa Mygland.

Tariff-avtaler er ikke enkelt

- I vårt system er det et grunnleggende vilkår for opprettelse av tariffavtale at minst 10 prosent av de ansatte er organisert. I mange bransjer er det ikke tradisjon for organisering, og dette kan skyldes mange forhold det er vanskelig for arbeidsgiver å påvirke, sa han.

Mygland viste også til at for mange arbeidstakere at det er kostbart å organisere seg, og mange kommer fra kulturer hvor synet på fagbevegelsen er mer negativt enn i Norge. Det er i denne sammenheng på sin plass å vise til at vi har organisasjonsfrihet i Norge.

-  Dette gjør at det ikke nødvendigvis er så enkelt for arbeidsgiver å oppfylle vilkårene for å få opprettet tariffavtale selv om arbeidsgiver skulle ønske det, sa Mygland.

Se TV-opptak av høringen

Se også:
– Et skremmende forslag. Dette fører til at arbeidstakere fratas muligheten til selvvalgt arbeidstid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!