Renhold uten skattetrøbbel

Publisert

#205

Renholdsarbeider med mopp og renholdsprodukter.

Slik får du renhold i private hjem uten skattetrøbbel.

Det finnes et register over godkjente renholdsbedrifter hos arbeidstilsynet.no. Et renholdsfirma har ikke lov å selge tjenester hvis de ikke er registrert. All betaling bør skje gjennom bank og du skal ha kvittering som viser at det er beregnet MVA for det innbetalte beløpet. NHO Service har vært en pådriver for å få ordningen på plass.

Ved kontant betaling over 10.000 kroner kan man bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgiftsinnbetaling. Dersom du kjøper direkte av en privatperson kan du betale inntil 6.000 kroner i året uten å måtte trekke arbeidsgiveravgift. En av betingelsene er imidlertid at vedkommende ikke har firma innen rengjøringsbransjen, eller har så mange enkeltoppdrag at virksomheten får et næringsmessig preg.

Hvor mye kan du betale skattefritt? Hver husstand kan kjøpe tjenester i hjemmet av private for inntil 6000 kroner årlig. Dette skal ikke innrapporteres, men dokumentasjon/kvittering skal tas vare på.

Hva skal du se etter? Privatperson kan sjekke om renholder har firma registrert i enhetsregisteret og MVA-registeret. Det kan gjøres på brreg.no.

Hvis vedkommende ber om kontant betaling eller vegrer seg for å tilby kvittering, er det grunn til å være på vakt. Sørg for å få kvittering og betal via bank, så har du oppfylt dine plikter. Er det åpenbart at det skjer svart arbeid, skygger du selvsagt unna.

Det er et samfunnsansvar for alle å unngå at ansatte underbetales, har farlig lange arbeidsdager og generelt fratas rettigheter, som for eksempel yrkesskadeforsikring.

Undersøkelser viser at svart arbeid er smittsomt. Det betyr at den som først har gått over den moralske terskelen det er å bidra til skatte- og avgiftsunndragelser, gjerne er tilbøyelig til å gjøre det om igjen og dette har en smitteffekt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!