Svart arbeid

NHO Service og Handel samarbeider med fagbevegelsen og andre allierte i kamp mot useriøse aktører og svart arbeid.