Publisert

Sykehjemsdrift i Oslo – effekten av konkurranse (2013)

Oslo Economics har utformet rapporten "Sykehjemsdrift i Oslo – effekten av konkurranse" på oppdrag for NHO Service i 2013.

Rapporten analyserer utviklingen i kostnader og kvalitet for konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte sykehjem i Oslo fra år 2000 til 2010. Vi finner at sykehjem som var konkurranseutsatt per 2010 hadde vesentlig lavere kostnader enn sykehjem drevet i kommunal regi eller av ideelle organisasjoner.

Videre finner vi, ved å benytte et vektet snitt av Oslo kommunes ulike kvalitetsindikatorer, at konkurranseutsatte sykehjemmene per 2010 hadde noe høyere snittkvalitet enn ikke-konkurranseutsatte sykehjem. I perioden fra 2000 til 2010 reduserte sykehjemmene som ble konkurranseutsatt sine kostnader vesentlig mer enn sammenliknbare sykehjem. Dette kan indikere at endret driftsform, som følge konkurranseutsettingen, er en del av forklaringen på de systematiske forskjellene i kostnadseffektivitet mellom konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte sykehjem.

Våre beregninger viser at dersom kostnadene ved de konkurranseutsatte sykehjemmene hadde fulgt snittutviklingen blant de kommunale sykehjemmene, ville kostnadene for produksjonen av sykehjemstjenestene for Oslo kommune vært om lag 179 millioner kroner høyere enn de faktisk har vært i løpet av 10-årsperioden.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!