Vedtekter og etiske retningslinjer

Vedtektene er sist revidert i 2017. Etiske retningslinjer er sist revidert 2018.