Vedtekter Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtektene er sist revidert i 2017.