Mannlig frisør klipper hår

82,4 prosent av frisør og velværebedrifter opplever markedet som godt eller tilfredsstillende. Foto: Colourbox.com

Det er tegn til bedring i markedet for våre bedrifter, viser medlemsundersøkelsen for februar. Vi har også spurt medlemmene om de har ansatt flyktninger fra Ukraina og 12% har gjort dette. Andelen er størst i Drift & Service, Bemanning og A&I.

Hovedpunkter i undersøkelsen
  • Samlet er det litt flere som opplever at dagens marked er dårlig enn godt (18% godt / 20,4% dårlig).
  • Nettotallet på dagens marked er likt som i februar.
  • Drift og Service (-4) og Bemanning (-37) er de to bransjene der det er flere som sier dagens marked er dårlig enn godt.
  • Det er bedring i fremtidsutsiktene for mange av bransjene og samlet øker nettotallet fra -25 i januar til -10 i februar.
  • Stigende tendens i de fleste bransjene over de seneste månedene.
  • 3 bransjer har flere bedrifter som tror markedet forverres enn forbedres – Bemanning (-21), Handel (-20) og NFVB (-6).
  • Vi har også spurt medlemmene om de har ansatt flyktninger fra Ukraina og 12% har gjort dette. Andelen er størst i Drift & Service, Bemanning og A&I.

Se rapporten (pdf)

mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt