#205

Medlemsundersøkelser

Siste undersøkelse: Januar 2023.

NHOs medlemsundersøkelse januar 2023 viser følgende for bedrifter i NHO Service og Handel:

 • 17% av medlemmene sier dagens markedssituasjon er god, mens 25% sier den er dårlig.
 • Nettoandelen på dagens markedssituasjon i januar faller for NHO SH fra 1 i desember til -9 i januar.
 • Kun Sikkerhet og Drift og Service har flere medlemmer som opplever at dagens marked er godt enn dårlig.
 • Flest medlemmer i Sikkerhet opplever at markedet er godt, mens de laveste tallene finnes i Bemanning og Arbeid og Inkludering.
 • Det er nedgang fra desember i nettoandelen knyttet til dagens markedssituasjon for alle bransjer bortsett fra Sikkerhet.
 • Når det kommer til fremtidsutsikter, er det tegn til en stabilisering og en marginal bedring fra svært lave nivåer
 • Fortsatt er det betydelig flere som forventer nedgang enn bedring i markedet, men nedgangen har stoppet i januar.
 • Nettoandelen (andel som forventer bedring fratrukket andel som forventer nedgang) lå i desember på -40 og i januar er denne andelen -39.
 • Sikkerhet er den eneste bransjen som har flere medlemmer som tror på bedring enn forverring i markedet kommende 6 måneder.
 • Fremtidsutsiktene bedrer seg for alle bransjer sett bort fra Bemanning og Drift og Service.
 • 4,5% av våre medlemmer har søkt strømstøtte mot 8,6% for hele NHO og hovedårsaken til at bedriftene ikke har søkt er at de ikke kvalifiserer for støtte.
 • Majoriteten av bedriftene opplever fortsatt at kostnadene stiger mer enn normalt og dette gjør naturlig nok at mange forventer et redusert driftsresultat.
 • 2 av 10 medlemmer forventer en stor reduksjon i driftsresultatet.

Januar 2023 (pdf)
Desember 2022 (pdf)
November 2022 (pdf)
August 2022 (pdf)
Juni 2022 (pdf)
Mai 2022 (pdf)
April 2022 (pdf)
Mars 2022 (pdf)
Februar 2022 (pdf)
Desember 2021
Oktober 2021

Arbeid og Inkludering

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på 5 milliarder.

Drift og Service

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer.

Drift og Service består av 2.462 medlemsbedrifter, med 19.332 årsverk og 20,8 milliarder kroner i omsetning i 2020. Medlemsomsetningen er en nedgang på 8,2 prosent fra året før og skyldes lavere omsetning i koronaåret 2020 og ikke endringer i medlemsmassen.

Bemanning og Rekruttering

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27.000 årsverk.

Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

Handel

Bransjeforeningen Handel har 1.269 medlemsbedrifter med 77,2 mrd i omsetning og 10.572 årsverk i 2020.

Helse og velferd

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet.

Helse og Velferd består av 164 bedrifter, med 10.499 årsverk og 10,2 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Norske frisør- og velværebedrifter

VMRussland

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.274 medlemsbedrifter med 5.226 årsverk og 4,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Sikkerhet og Beredskap

Sikkerhet og Beredskap består av 54 konsern med 326 virksomheter, med 9.131 årsverk og 9,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.