#205

Medlemsundersøkelser

NHO-medlemsundersøkesle går til alle medlemmer og gir ca 3.600 svar. 3-500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel. Siste undersøkelse: august 2022.

Medlemsundersøkelse, august 2022, hovedpunkter:

 • Situasjonen er fortsatt slik at det er flere bedrifter med positivt enn negativt markedssyn blant bedriftene i alle bransjer i NHO SH, men i flere bransjer synker nettoandelen som har positivt markedssyn gjennom juli og august
 • Majoriteten har fortsatt positivt markedssyn, og nettoandelen (andel med positivt syn fratrukket andel med negativt syn) faller fra 34 i mai til 30 i juni og videre til 29 i juli. I august faller nettoandelen til 21
 • Fortsatt er det NFVB som har det høyeste nettotallet, mens Arbeid og Inkludering så vidt har flere bedrifter med positivt markedssyn enn negativt markedssyn.
 • I forhold til fremtidsutsikter er det samlet i NHO SH flere bedrifter som tror på en forverring enn det er bedrifter som tror på en forbedring. (justert for sesonger).
 • I 3 av bransjene er det flere bedrifter som tror på forverring enn forbedring i markedet kommende 6 måneder
  • Handel
  • Arbeid & Inkludering
  • Bemanning og rekruttering
 • Fra undersøkelsen i juli der tema var priser og kostnader ser vi av økningen i disse nå begynner å gjøre seg utslag i økende pessimisme blant NHO SH bedrifter
 • Månedens tema er hvordan strømpriser påvirker bedriftene der 43% av NHO SHs bedrifter oppgir at økte strømpriser vil gi en stor/middels reduksjon i driftsresultetet. Økte strømprisene påvirker i størst grad bedriftene i Handel, NFVB og Arbeid og inkludering
 • 15%  av bedriftene oppgir at økte strømpriser vil redusere aktiviteten i bedriften. Her er andelen størst i Handel der 1 av 4 oppgir at økte strømpriser vil redusere aktiviteten
 • 1 av 5 bedrifter har gjennomført energieffektiviseringstiltak og 17% planlegger å gjennomføre dette
 • Strømprisene påvirker bedriftenes evne til å skape flere jobber og gjennomføre investeringer. 1 av 4 bedrifter i NHO SH oppgir at strømprisene reduserer evnen til jobbskaping og 1 av 3 oppgir at strømprisene reduserer nye investeringer.

August 2022 (pdf)
Juni 2022 (pdf)
Mai 2022 (pdf)
April 2022 (pdf)
Mars 2022 (pdf)
Februar 2022 (pdf)
Desember 2021
Oktober 2021

Arbeid og Inkludering

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på 5 milliarder.

Drift og Service

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer.

Drift og Service består av 2.462 medlemsbedrifter, med 19.332 årsverk og 20,8 milliarder kroner i omsetning i 2020. Medlemsomsetningen er en nedgang på 8,2 prosent fra året før og skyldes lavere omsetning i koronaåret 2020 og ikke endringer i medlemsmassen.

Bemanning og Rekruttering

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27.000 årsverk.

Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

Handel

Bransjeforeningen Handel har 1.269 medlemsbedrifter med 77,2 mrd i omsetning og 10.572 årsverk i 2020.

Helse og velferd

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet.

Helse og Velferd består av 164 bedrifter, med 10.499 årsverk og 10,2 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Norske frisør- og velværebedrifter

VMRussland

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.274 medlemsbedrifter med 5.226 årsverk og 4,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Sikkerhet og Beredskap

Sikkerhet og Beredskap består av 54 konsern med 326 virksomheter, med 9.131 årsverk og 9,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.