#205

Medlemsundersøkelser

Korona rammet mange hardt. Siden mars 2020 har vi derfor foretatt regelmessige medlemsundersøkelser. Spørsmål går til alle NHO-bedrifter og gir ca 3.600 svar. 500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel.

#205

Medlemsundersøkelse 5. oktober 2021, hovedfunn for bedrifter i NHO SH:

Markedssituasjon
 • Andel av respondenter i NHO SH som opplever at den generelle markedssituasjonen er god øker fra 42% i september til 47% i oktober
 • Andelen som opplever at markedssituasjonen er dårlig faller fra 9% i september til 5% i oktober
 • 50% er tilbake på eller over omsetningsnivået før nedstengningen
Fremtidsutsikter
 • 45% forventer høyere omsetning neste 3 mnd mot 41% i september. Andelen som forventer lavere omsetning faller fra 15% til 12%
 • 25% forventer økt sysselsetting i oktober mot 28% i september. Andelen som forventer fall, faller fra 11% i september til 8% i oktober
 • 21% forventer økte salgspriser i oktober mot 17% i september
 • 27% forventer økt ordreinngang og kun 11% forventer redusert ordreinngang
Likviditetsproblemer og konkursrisiko
 • Andel som har likviditetsproblemer, faller fra 12% til 10% i oktober
 • Andelen som vurderer at det er fare for konkurs faller fra 8% til 3% i oktober
  Mer info her (pdf)

Skroll ned for oversikt over våre bransjer

Arbeid og Inkludering

#205

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på 5 milliarder.

Drift og Service

#205

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer.

Drift og Service består av 2.462 medlemsbedrifter, med 19.332 årsverk og 20,8 milliarder kroner i omsetning i 2020. Medlemsomsetningen er en nedgang på 8,2 prosent fra året før og skyldes lavere omsetning i koronaåret 2020 og ikke endringer i medlemsmassen.

Bemanning og Rekruttering

#205

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27.000 årsverk.

Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

Handel

#205

Bransjeforeningen Handel har 1.269 medlemsbedrifter med 77,2 mrd i omsetning og 10.572 årsverk i 2020.

Helse og velferd

#205

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet.

Helse og Velferd består av 164 bedrifter, med 10.499 årsverk og 10,2 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Norske frisør- og velværebedrifter

#205

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.274 medlemsbedrifter med 5.226 årsverk og 4,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Sikkerhet og Beredskap

#205

Sikkerhet og Beredskap består av 54 konsern med 326 virksomheter, med 9.131 årsverk og 9,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.