NHO Service og Handel

Innhold

Salg og service er viktig for uføre

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Foto: ColourBox.com

Serviceyrker er viktige for uføre (Foto: ColourBox.com)

Salg og service er viktigste yrke for uføre i Norge. Hele 37 prosent av de uføre som var i jobb i 2019, 21.800 personer, var ansatt i salgs- og serviceyrker, viser nye tall fra SSB.

315.000 personer var helårs uføre i 2019, og blant dem finner vi 24 prosent (76.900 personer) som var i arbeid minst en måned i løpet av året. Av disse igjen var nesten 44.500 i arbeid hele året, og to tredjedeler av disse igjen var kvinner (30.700), viser nye tall fra SSB.

Betydelige kjønnsforskjeller

Blant uføre kvinner finner vi 44 prosent i salg og service, mens andelen blant uføre menn er 25 prosent. Det betyr likevel at det relativt sett er mye vanligere både for uføre kvinner og menn å jobbe i disse yrkene enn det er totalt sett blant alle lønnstakere. Hele 92 prosent av alle uføre som var sysselsatt i denne yrkesgruppen i november 2019, jobbet deltid.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt