NHO Service og Handel

Innhold

Bemanningsbransjen - vekst med bismak

Årsstatistikk

Bransjen omsatt 2,4% flere timer i 2018 sammenliknet med året før.

Politisk ble 2018 et svært krevende år for bemanningsbransjen. Lovendringer vedtatt i juni førte til at man fra årsskiftet måtte endre kontraktpraksis som man hadde fulgt i nesten 20 år. Markedsmessig var derimot 2018 ganske bra. Dette viser årsstatistikken som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

Bransjen omsatt 2,4% flere timer i 2018 sammenliknet med året før.
Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 84.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.500 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de ansatte i bransjen var menn og 60 % var yngre enn 35 år samtidig som 6% var mer enn 54 år.

Politisk press

-Når man gleder seg over vekst for andre år på rad, er det med en kraftig bismak, sier Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO SH.

Etter kontinuerlig politisk press mot bemanningsbransjen siden valgkampen i 2017 ble grunnleggende endringer av rammene for å drive bemanningsvirksomhet i Norge vedtatt sommeren 2018. Dette førte blant annet til utfasing av bemanningskontrakten som man hadde benyttet siden 2000.

-Når endringene nå har trått i kraft forventes det at dette vil dempe markedsutviklingen i 2019. Først og fremst fordi nye rammevilkår vil føre til høyere priser på bransjens tjenester, men også fordi rammene for å leie inn fra bransjen har blitt noe innskrenket, sier Hagelien.

Vinnere og tapere

I 2018 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en omsetning som var 16,6% høyere enn i 2016. For utleie av personell var oppgangen 8% siden året før. Bransjen leverte 2,4% flere arbeidstimer enn året før. Det er store variasjoner fra fylke til fylke. Mens det var 11,5% vekst i Rogaland sank markedet i Aust-Agder med 23,7%.

Dekker en prosent av norsk arbeidsliv

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen holdt seg ganske jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg på et stabilt nivå.

Bygg og anlegg er størst

I 2018 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for 35 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk og industri/produksjon. På 6 av 13 yrkesområder var det nedgang i solgte timer fra 2017 til 2018. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdet Helse og omsorg. Samtidig er utviklingen positiv innen HORECA, tekniske tjenester og oppvekst/utdanning.

Pdf-versjon av rapporten

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!