NHO Service og Handel

Innhold

2019 ble vanskelig for bemanningsbransjen

plakat

2019 var et krevende år for bemanningsbransjen hvor man har måttet omstille seg på grunn av ny lovgivning. Samtidig har bransjen levd under et vedvarende sterkt politisk press. Særlig etter at overgangsordningen for nytt regelverk var over i juli så man en svekkelse av markedet. Dette viser bemanningsbransjens årsstatistikk som er lagt frem i dag.

Statistikk fra bemanningsbransjen

Siden 2009 har Prognosenteret stått for en undersøkelse som henter tall fra samtlige bemanning og rekrutteringsbedrifter i NHO Service og Handel. Bemanningsbarometeret kommer ut hvert kvartal og på årsbasis.

All statistikk

Fra nyttår 2019 ble innført lovendringer som øker forutsigbarhet for ansatte og risiko for bemanningsbedriftene. Både de ansatte og bedriftene får lavere fleksibilitet. Samtidig ble rommet for innleie til kundebedrifter som ikke har tariffavtale med et av de store forbundene innskrenket.  Lovendringene førte til et svekket marked for bemanningsbransjen. Særlig negativ effekt hadde lovendringene på innleie til bygg og anlegg som falt med mer enn 13%. For bransjen som helhet ble det i løpet av året omsatt 5% færre timer i sammenliknet med året før. Hoveddelen av nedgangen knytter seg til 2. halvår hvor overgangsordningen for deler av nytt regelverk var ferdig.

Men bildet av markedet for innleie fra bemanningsbransjen er ikke entydig negativt. Mangelen på arbeidskraft innenfor industri, produksjon og tekniske tjenester var stor. Særlig innen virksomhet som har tilknytning til oljebransjen så vi et oppsving i etterspørselen og da særlig på Vestlandet.

I 2019 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 4,7% høyere enn i 2018. For utleie av personell var det en liten oppgang på 3,1% siden året før mens antall arbeidstimer sank med 5%. Omsetningsveksten kan tilskrives inflasjon siden totalmarkedet ble svekket.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer men holder seg på et stabilt nivå.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 80.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2018. De utførte ca. 28.000 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 60% av de ansatte i bransjen var menn mens 40% var kvinner. 60 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 8% var eldre enn 54 år.

Bemanningsbarometeret for 2019 (hele året) (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt