NHO Service og Handel

Innhold

Det vanskelige koronaåret

Hagelien

Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel

Ny og restriktiv lovgivning + koronapandemi gjorde 2020 til et meget krevende år for bemanningsbransjen, viser årsstatistikken som NHO Service og Handel offentliggjør i dag

#205

Se rapporten her (pdf)

Deler av arbeidslivet stoppet opp

De som kunne, flyttet på hjemmekontor. Grenser ble stengt. Tusenvis ble permitterte og arbeidsledigheten steg til det høyeste vi hadde sett siden krigen. Bemanningsbedriftene var blant dem som ble mest preget av nedgangen. På tross av dette, har det skjedd forholdsvis få konkurser i bransjen.

-  Bemanningsbransjen er god på omstilling, sier direktør for bransjen, Even Hagelien.

- Samtidig som markedet ble vanskelig, har bransjen vært en viktig ressurs, fortsetter han. Mange, som mistet jobben under pandemien, har fått nye muligheter gjennom bransjen. Samtidig har bransjen bistått med å holde hjulene i gang i samfunnskritiske deler av arbeidslivet. Sykehjem har vært i stand til å opprettholde forsvarlig bemanning med høyt sykefravær, barnehager og skoler har takket være bemanningsbransjen delt opp i koronavennlige kohorter. Logistikk og transport bemannet opp for å sikre at varer kommer frem når butikkene har måttet stenge ned.

- Selv om markedet har vært vanskelig har koronakrisen også gitt bransjen en mulighet til å synliggjøre sin samfunnsverdi, understreker Hagelien.

Omsetningen falt 14 prosent

I alle bransjer unntatt helse og omsorg har aktiviteten gått ned siden 2019. Nedgangen er ikke bare på grunn av et svakket marked, men også fordi det har vært vanskelig å finne personell til å dekke behovet når grensene har vært stengt.

I 2020 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 14% lavere enn i 2019. For utleie av personell var nedgangen på 16%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt rundt 1%. Det har den også gjort gjennom krisen. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer, men holder seg på et stabilt nivå, forteller Hagelien.

71.000 personer fikk jobb

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at i underkant av 71.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2020. De utførte i underkant av 23 000 årsverk. Dette er de laveste tallene vi har sett på 10 år. Her spiller nok både endrede krav til kontrakter som har ført til lengre arbeidsforhold og større stillingsprosenter og koronakrisen inn. 62% av de ansatte i bransjen var menn og en like stor prosent var yngre enn 35 år. 8% var over 54 år.

Se publikasjonen Bemanningsbarometeret (pdf)

Her er oversikt over de 30 største bemanningsbedriftene
topp30 .jpg

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt