NHO Service og Handel

Innhold

Pessimistisk i reiseliv

#205

Arbeidsgiverne i hotell- og restaurantbransjen er landets klart mest pessimistiske, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal.

Konsernsjef i Manpower Norge

Konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen

– Mange må forberede seg på omskolering til nye bransjer, sier konserndirektør i Manpower, Sølvi Spilde Monsen i en pressemelding.

ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer. Vi har spurt et representativt utvalg på 456 arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret i neste kvartal. De klart mest pessimistiske arbeidsgiverne befinner seg i reiselivsbransjen.

Netto bemanningsutsikter for bransjen, som er forskjellen mellom andelene som skal opp- og nedbemanne, er -22 prosent for neste kvartal. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter for alle bransjer +4 prosent.

Det er fjerde kvartal på rad der arbeidsgivere i hotell- og restaurantbransjen planlegger å nedbemanne, og en nedgang på 10 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Det er en fortvilet situasjon for bransjen. Ferietiden i mai og juni vil nok føre til en liten oppsving, men i sum er det ikke nok. Bedriftene vi er i kontakt med er bekymret for fremtiden, forteller Sølvi Spilde Monsen, konserndirektør i Manpower.

Gode muligheter i andre bransjer

Med bemanningsutsikter som har falt dramatisk det siste året, er det tunge tider for reiselivsaktørene – og deres ansatte. Kompetansen og serviceinnstillingen hos de ansatte i reiselivet gjør dem imidlertid aktuelle for en rekke bransjer som har mer optimistiske utsikter, mener Spilde Monsen.

Hun peker på varehandel, logistikk, kundeservice samt assistentstillinger i skoler, barnehager og oppvekst, som gode muligheter for arbeidstakere som har trøbbel med å finne jobb i reiselivet.

– Dette er bransjer som behøver bemanning, og her får man også behov for god relasjonskompetanse. Manpower er temperaturtageren i bemanningsmarkedet, og anbefaler arbeidstakere i reiselivet om å se på mulighetene for å teste nye bransjer.

Omskolering

I januar viste en analyse fra NHO at norske reiselivsbedrifter mellom januar og november 2020 har tapt nær 57 milliarder kroner som en konsekvens av koronakrisen.

– Jeg tror det tar lang tid før vi ser et reisemønster som ligner det vi hadde før koronapandemien. Mest sannsynlig kommer vi aldri tilbake dit, og i hvert fall ikke i segmentet for jobbreiser.

Manpower tilbyr gode muligheter til kompetanseutvikling. Gjennom Manpower Academy får arbeidstakere i nedadgående bransjer muligheten til å omskolere kompetansen sin, slik at den blir anvendbar i bransjer med høyere etterspørsel etter arbeidskraft.

– Her blir kandidatene tilbudt en kombinasjon av praksis og skolering som rigger dem godt for morgendagens arbeidsliv. Bemanningsutsiktene viser at arbeidsmarkedet er på vei opp i mange bransjer, og da gjelder det å være så godt forberedt som mulig. Det kan vi hjelpe med, avslutter Spilde Monsen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt