Bygg og anlegg falt hele 10 prosent i 2021

Foto: Joacim Bjøreng / Eterni Gruppen.

I bygg og anlegg var fallet hele ti prosent sammenlignet med kriseåret 2020. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig dårligere nå enn før pandemien, viser årsstatistikken for bemanningsbransjen 2021 som offentliggjøres i dag av NHO Service og Handel.

#205

Se rapporten (pdf).

I begynnelsen av koronakrisen var bemanningsbransjen blant de som ble mest påvirket. Etter hvert ble det særlig vanskelig for virksomhetene som baserte seg på arbeidskraft fra utlandet. Samtidig har bransjen bistått med å holde hjulene i gang i samfunnskritiske deler av arbeidslivet. Sykehjem har vært i stand til å opprettholde forsvarlig bemanning med høyt sykefravær, barnehager og skoler har takket være bemanningsbransjen delt opp i koronavennlige kohorter. Bemanningsbedrifter har bistått ved koronatesting og vaksinering.

I de fleste bransjer har aktiviteten gått opp siden 2020, men på flere felt er man fortsatt ikke tilbake på nivåene fra før pandemien. Innen bygg og anlegg er utviklingen mer negativ enn i resten av bransjen og man så i 2021 et fall på nesten 10% i forhold til kriseåret 2020. Det har vist seg at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig dårligere nå enn før pandemien. Mange har valgt å jobbe i hjemlandet fremfor å reise til Norge. Her spiller også innstramminger i lovverk fra 2019 samt usikkerhet rundt den politiske situasjon inn.

I 2021 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 14% høyere enn i 2020. For utleie av personell var oppgangen på 17%. Dette tilsvarte omtrent nedgangen som man så i 2020.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt mellom 1- og 2%. Det har den også gjort gjennom krisen. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer, men holder seg på et stabilt nivå.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at i overkant av 75 000 jobbet gjennom bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid i 2021. De utførte i nesten 27 000 årsverk. Antall årsverk er ikke uventet noe lavere enn før pandemien. Samtidig er antall enkeltpersoner som har vært i jobb via bransjen det nest laveste vi har sett siden 2005. Bare kriseåret 2020 var lavere. Gjennomsnittlig går det dermed 2,8 arbeidstakere per årsverk. Dette er det laveste tallet vi har sett siden vi begynte å måle dette i 1991 og synliggjør at lovgivningen fra 2019 har ført til lengre oppdrag i bransjen og færre korttidsengasjementer.

#205

Markedsandeler i 2021.

61% av de ansatte i bransjen var menn og 63% var yngre enn 35 år. 8% var over 54 år. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 67% norsk statsborgerskap. 28% kom fra EU/EØS området.

I årsstatistikken presenteres også bransjens 30 på topp liste basert på omsetning. ManpowerGroup var i 2021 størst med nesten 20 prosent av bransjens omsetning. På de neste plassene følger Adecco Group, Jobzone, Randstad og Eterni.

Se rapporten her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt