Bedriftene vil ha kompetanse som ikke finnes

Foto: Manpower

Til tross for at økonomien bremser opp, er det fortsatt rekordhøye bemanningsutsikter.– Bedriftene vil ansette, men finner ikke folk, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup.

Presset i arbeidsmarkedet er fortsatt stort, selv med økonomiske nedgangstider. Det kommer frem i ManpowerGroups ferske undersøkelse om arbeidsmarkedet i Norge.

I undersøkelsen, som blir gjennomført fire ganger i året, blir et landsrepresentativt utvalg virksomheter spurt om de skal ansette flere, færre eller ha like mange ansatte som i dag. Resultatet fra undersøkelsen for fjerde kvartal 2023 viser at 40 prosent av norske virksomheter sier de vil ansette flere fremover. 15 prosent av virksomhetene sier de vil bemanne ned. Sesongjustert gir dette en netto forventet bemanning på +25, som i et historisk perspektiv er meget sterkt.

– Det kan virke som om arbeidsmarkedet til en viss grad går imot tyngdekraften. Det er økonomiske nedgangstider, men bedriftene vil likevel ansette flere. Etterspørselen etter arbeidskraft kommer til å vedvare så lenge bedriftene ikke klarer å fylle utlyste stillinger med rett kompetanse, sier Brath.

Stillinger blir stående tomme

Arbeidsmarkedsbarometeret til ManpowerGroup har helt siden slutten av 2021 vist rekordhøye bemanningsutsikter, samtidig som det er lav arbeidsledighet. Det er nå dobbelt så mange ledige stillinger som arbeidssøkende, ifølge SSB og NAV.

Ifølge Brath fører situasjonen til hard konkurranse om de mest kvalifiserte arbeidstakerne.

– Bedriftene er på jakt etter godt utdannede mennesker med relevant arbeidserfaring. I et arbeidsmarked med lav arbeidsledighet er det få ledige ressurser. Selv om bedriftene vil bemanne opp, har de færre å velge mellom når de lyser ut stillinger. Stillingene blir stående ubesatt, sier Brath.

Brath mener bedriftene som ikke kan konkurrere om å tilby høyest lønn, må finne andre måter å tiltrekke seg kompetanse på.

– Bedriftene kan ikke alltid forvente at drømmekandidaten dukker opp i søknadsbunken. I stedet må de heve kompetansen til deres ansatte, eller gi personer som ikke oppfyller alle kvalifikasjonene en sjanse, gjerne ved å lage treningsopplegg som kombinerer jobb og utdanning.

Rammes av lovverket

Bemanningsbyråer spiller en viktig rolle med å finne jobber til dem som står utenfor arbeidsmarkedet. Nye innleieregler har gjort jobben deres vanskeligere, mener Brath.

– For mange er bemanningsbyråer en inngangsport til arbeidslivet. 40 prosent av alle som får jobb gjennom oss, ender opp som fast ansatte hos våre kunder. Det er spesielt at regjeringen ønsker å fjerne en viktig mulighet til å få flere i jobb, avslutter hun.

Om undersøkelsen

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i juli blant 765 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente ledende indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.Mann

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?